Izpitni roki na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2016/17

Spodaj so prikazani izpitni roki na programih Finančna matematika (1FiMa), Matematika (1Mate) in Praktična matematika (1PrMa) in prvih treh letnikih programa Pedagoška matematika (2PeMa) na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2016/17, ki zadoščajo izbranim kriterijem.

Na dnu strani so roki izpisani na koledarju (s klikom na puščico skorajno desno zgoraj lahko izpitne roke filtrirate po programih).

Izpitne roke lahko uvozite v svoj osebni koledar preko .ics datotek: Finančna matematika, Matematika in Pedagoška matematika, Praktična matematika
Opozorilo: Morebitne spremembe se v uvoženem koledarju ne bodo beležile.

Morebitne komentarje pošljite na matematika@fmf.uni-lj.si.

Programi
Letniki
Izpitna obdobja
Izpitni roki
Predavatelji
Predmeti

sreda, 25. 1. 2017: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Strle Sašo

četrtek, 26. 1. 2017: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Klavžar Sandi

četrtek, 26. 1. 2017: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Pretnar Matija

četrtek, 26. 1. 2017: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Pretnar Matija

petek, 27. 1. 2017: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

petek, 27. 1. 2017: Organizacija in struktura trga (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Feldin Aljoša

petek, 27. 1. 2017: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kobal Damjan

ponedeljek, 30. 1. 2017: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Saksida Pavle

ponedeljek, 30. 1. 2017: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Saksida Pavle

ponedeljek, 30. 1. 2017: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Plestenjak Bor

ponedeljek, 30. 1. 2017: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Plestenjak Bor

ponedeljek, 30. 1. 2017: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko

ponedeljek, 30. 1. 2017: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko

ponedeljek, 30. 1. 2017: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko

torek, 31. 1. 2017: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Potočnik Primož

torek, 31. 1. 2017: Operacijske raziskave (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio

torek, 31. 1. 2017: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio

sreda, 1. 2. 2017: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko

sreda, 1. 2. 2017: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Mejak George

četrtek, 2. 2. 2017: Diskretna matematika 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Škrekovski Riste

četrtek, 2. 2. 2017: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

četrtek, 2. 2. 2017: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Pavešić Petar

četrtek, 2. 2. 2017: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Pavešić Petar

četrtek, 2. 2. 2017: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Čadež Simon, Slapničar Sergeja

petek, 3. 2. 2017: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Potočnik Primož

petek, 3. 2. 2017: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Magajna Bojan

petek, 3. 2. 2017: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Saksida Pavle

petek, 3. 2. 2017: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Saksida Pavle

ponedeljek, 6. 2. 2017: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kuzman Uroš

ponedeljek, 6. 2. 2017: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 6. 2. 2017: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael

torek, 7. 2. 2017: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Dolenec Rok

torek, 7. 2. 2017: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Redek Tjaša

torek, 7. 2. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio

torek, 7. 2. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio

četrtek, 9. 2. 2017: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob

četrtek, 9. 2. 2017: Algebra 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob

četrtek, 9. 2. 2017: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Strle Sašo

četrtek, 9. 2. 2017: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Strle Sašo

četrtek, 9. 2. 2017: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Koc Pino

petek, 10. 2. 2017: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Plestenjak Bor

petek, 10. 2. 2017: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Bernik Janez

petek, 10. 2. 2017: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Drnovšek Roman

ponedeljek, 13. 2. 2017: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Prelovšek Komelj Saša

ponedeljek, 13. 2. 2017: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

ponedeljek, 13. 2. 2017: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Pretnar Matija

torek, 21. 2. 2017: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Košir Tomaž

četrtek, 11. 5. 2017: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob

ponedeljek, 15. 5. 2017: Računalništvo 2 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

četrtek, 18. 5. 2017: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Žagar Emil

ponedeljek, 12. 6. 2017: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Strle Sašo

ponedeljek, 12. 6. 2017: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kalin Jana

ponedeljek, 12. 6. 2017: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Mejak George

ponedeljek, 12. 6. 2017: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Plestenjak Bor

torek, 13. 6. 2017: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kerševan Borut Paul

torek, 13. 6. 2017: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Podobnik Tomaž

torek, 13. 6. 2017: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Plestenjak Bor

sreda, 14. 6. 2017: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Košir Tomaž

sreda, 14. 6. 2017: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Košir Tomaž

sreda, 14. 6. 2017: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Košir Tomaž

sreda, 14. 6. 2017: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

sreda, 14. 6. 2017: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Klavžar Sandi

sreda, 14. 6. 2017: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko

sreda, 14. 6. 2017: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko

sreda, 14. 6. 2017: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko

sreda, 14. 6. 2017: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

sreda, 14. 6. 2017: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

četrtek, 15. 6. 2017: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Strle Sašo

četrtek, 15. 6. 2017: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka

četrtek, 15. 6. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Škrekovski Riste

četrtek, 15. 6. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Škrekovski Riste

petek, 16. 6. 2017: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Potočnik Primož

petek, 16. 6. 2017: Organizacija in struktura trga (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Feldin Aljoša

petek, 16. 6. 2017: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael

petek, 16. 6. 2017: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Pretnar Matija

petek, 16. 6. 2017: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Pretnar Matija

ponedeljek, 19. 6. 2017: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko

ponedeljek, 19. 6. 2017: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Pavešić Petar

ponedeljek, 19. 6. 2017: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Pavešić Petar

ponedeljek, 19. 6. 2017: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Saksida Pavle

ponedeljek, 19. 6. 2017: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Saksida Pavle

torek, 20. 6. 2017: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Černe Miran

torek, 20. 6. 2017: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Pohar Perme Maja, Smrekar Jaka

torek, 20. 6. 2017: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Bernik Janez

torek, 20. 6. 2017: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Drnovšek Roman

sreda, 21. 6. 2017: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Saksida Pavle

sreda, 21. 6. 2017: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Saksida Pavle

sreda, 21. 6. 2017: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Verbič Miroslav

sreda, 21. 6. 2017: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

četrtek, 22. 6. 2017: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Brešar Matej

četrtek, 22. 6. 2017: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Brešar Matej

četrtek, 22. 6. 2017: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Šemrl Peter

četrtek, 22. 6. 2017: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Drobnič-Vidic Andreja, Kobal Damjan

četrtek, 22. 6. 2017: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Drinovec Drnovšek Barbara

četrtek, 22. 6. 2017: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Plestenjak Bor

petek, 23. 6. 2017: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kuzman Uroš

petek, 23. 6. 2017: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko

petek, 23. 6. 2017: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Prezelj Jasna

petek, 23. 6. 2017: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Krajnc Marjeta

petek, 23. 6. 2017: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael

ponedeljek, 26. 6. 2017: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Zwitter Tomaž

ponedeljek, 26. 6. 2017: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Lavrič Boris

ponedeljek, 26. 6. 2017: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Lavrič Boris

ponedeljek, 26. 6. 2017: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 26. 6. 2017: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Košir Tomaž

ponedeljek, 26. 6. 2017: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio

ponedeljek, 26. 6. 2017: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio

ponedeljek, 26. 6. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka

ponedeljek, 26. 6. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka

ponedeljek, 26. 6. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka

torek, 27. 6. 2017: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Lavrič Boris

torek, 27. 6. 2017: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Potočnik Primož

torek, 27. 6. 2017: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Košir Tomaž

torek, 27. 6. 2017: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Košir Tomaž

torek, 27. 6. 2017: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Žagar Emil

torek, 27. 6. 2017: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Žagar Emil

sreda, 28. 6. 2017: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob

sreda, 28. 6. 2017: Algebra 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob

sreda, 28. 6. 2017: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Koc Pino

sreda, 28. 6. 2017: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Čadež Simon, Slapničar Sergeja

sreda, 28. 6. 2017: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Plestenjak Bor

četrtek, 29. 6. 2017: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Forstnerič Franc

četrtek, 29. 6. 2017: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Lavrič Boris, Šemrl Peter

četrtek, 29. 6. 2017: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Feldin Aljoša

četrtek, 29. 6. 2017: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez

četrtek, 29. 6. 2017: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez

petek, 30. 6. 2017: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Saksida Pavle

petek, 30. 6. 2017: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kalin Jana

petek, 30. 6. 2017: Diskretna matematika 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Škrekovski Riste

petek, 30. 6. 2017: Monetarna ekonomija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Masten Igor

petek, 30. 6. 2017: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Krajnc Marjeta

petek, 30. 6. 2017: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka

ponedeljek, 3. 7. 2017: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Konvalinka Matjaž

ponedeljek, 3. 7. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio

ponedeljek, 3. 7. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio

ponedeljek, 3. 7. 2017: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 3. 7. 2017: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

torek, 4. 7. 2017: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Černe Miran

torek, 4. 7. 2017: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Magajna Bojan

torek, 4. 7. 2017: Diskretna matematika 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Klavžar Sandi

torek, 4. 7. 2017: Diskretna matematika 2 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Klavžar Sandi

sreda, 5. 7. 2017: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Strle Sašo

sreda, 5. 7. 2017: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Dolenec Rok

sreda, 5. 7. 2017: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Pretnar Matija

sreda, 5. 7. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Škrekovski Riste

sreda, 5. 7. 2017: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kobal Damjan

četrtek, 6. 7. 2017: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Vavpetič Aleš

četrtek, 6. 7. 2017: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Vavpetič Aleš

četrtek, 6. 7. 2017: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Moravec Primož

četrtek, 6. 7. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Škrekovski Riste

četrtek, 6. 7. 2017: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Podobnik Tomaž

petek, 7. 7. 2017: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Verbič Miroslav

petek, 7. 7. 2017: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kerševan Borut Paul

petek, 7. 7. 2017: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Redek Tjaša

petek, 7. 7. 2017: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael

petek, 7. 7. 2017: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Drnovšek Roman

ponedeljek, 10. 7. 2017: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Prezelj Jasna

ponedeljek, 10. 7. 2017: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Prelovšek Komelj Saša

ponedeljek, 10. 7. 2017: Operacijske raziskave (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio

ponedeljek, 10. 7. 2017: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio

ponedeljek, 10. 7. 2017: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko

ponedeljek, 10. 7. 2017: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

ponedeljek, 10. 7. 2017: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

torek, 11. 7. 2017: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Pretnar Matija

torek, 11. 7. 2017: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Pretnar Matija

ponedeljek, 21. 8. 2017: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Strle Sašo

ponedeljek, 21. 8. 2017: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Forstnerič Franc

ponedeljek, 21. 8. 2017: Diskretna matematika 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Klavžar Sandi

ponedeljek, 21. 8. 2017: Diskretna matematika 2 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Klavžar Sandi

ponedeljek, 21. 8. 2017: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Prezelj Jasna

ponedeljek, 21. 8. 2017: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 21. 8. 2017: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez

ponedeljek, 21. 8. 2017: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez

ponedeljek, 21. 8. 2017: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka

torek, 22. 8. 2017: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Brešar Matej

torek, 22. 8. 2017: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Brešar Matej

torek, 22. 8. 2017: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Šemrl Peter

torek, 22. 8. 2017: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Saksida Pavle

torek, 22. 8. 2017: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kerševan Borut Paul

torek, 22. 8. 2017: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Lavrič Boris, Šemrl Peter

torek, 22. 8. 2017: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Podobnik Tomaž

torek, 22. 8. 2017: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob

torek, 22. 8. 2017: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio

torek, 22. 8. 2017: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio

sreda, 23. 8. 2017: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Vavpetič Aleš

sreda, 23. 8. 2017: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Vavpetič Aleš

sreda, 23. 8. 2017: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Zwitter Tomaž

sreda, 23. 8. 2017: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka

sreda, 23. 8. 2017: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Žagar Emil

sreda, 23. 8. 2017: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Žagar Emil

sreda, 23. 8. 2017: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Feldin Aljoša

sreda, 23. 8. 2017: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Krajnc Marjeta

sreda, 23. 8. 2017: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Krajnc Marjeta

sreda, 23. 8. 2017: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Pretnar Matija

sreda, 23. 8. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka

sreda, 23. 8. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka

sreda, 23. 8. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka

četrtek, 24. 8. 2017: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Moravec Primož

četrtek, 24. 8. 2017: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Lavrič Boris

četrtek, 24. 8. 2017: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Strle Sašo

četrtek, 24. 8. 2017: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 24. 8. 2017: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Prezelj Jasna

četrtek, 24. 8. 2017: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Drinovec Drnovšek Barbara

četrtek, 24. 8. 2017: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Plestenjak Bor

četrtek, 24. 8. 2017: Računalništvo 2 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

četrtek, 24. 8. 2017: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Pohar Perme Maja, Smrekar Jaka

petek, 25. 8. 2017: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Košir Tomaž

petek, 25. 8. 2017: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Košir Tomaž

petek, 25. 8. 2017: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Košir Tomaž

petek, 25. 8. 2017: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Drobnič-Vidic Andreja, Kobal Damjan

petek, 25. 8. 2017: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Lavrič Boris

petek, 25. 8. 2017: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Lavrič Boris

petek, 25. 8. 2017: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Košir Tomaž

petek, 25. 8. 2017: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Košir Tomaž

petek, 25. 8. 2017: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Mejak George

petek, 25. 8. 2017: Monetarna ekonomija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Masten Igor

petek, 25. 8. 2017: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Drnovšek Roman

petek, 25. 8. 2017: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Podobnik Tomaž

petek, 25. 8. 2017: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Pretnar Matija

petek, 25. 8. 2017: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Pretnar Matija

ponedeljek, 28. 8. 2017: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Magajna Bojan

ponedeljek, 28. 8. 2017: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Konvalinka Matjaž

ponedeljek, 28. 8. 2017: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Žagar Emil

ponedeljek, 28. 8. 2017: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko

ponedeljek, 28. 8. 2017: Organizacija in struktura trga (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Feldin Aljoša

ponedeljek, 28. 8. 2017: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 28. 8. 2017: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Plestenjak Bor

torek, 29. 8. 2017: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Saksida Pavle

torek, 29. 8. 2017: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Saksida Pavle

torek, 29. 8. 2017: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Plestenjak Bor

torek, 29. 8. 2017: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio

torek, 29. 8. 2017: Operacijske raziskave (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio

torek, 29. 8. 2017: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Pretnar Matija

torek, 29. 8. 2017: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Pretnar Matija

torek, 29. 8. 2017: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko

torek, 29. 8. 2017: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko

torek, 29. 8. 2017: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko

torek, 29. 8. 2017: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Bernik Janez

sreda, 30. 8. 2017: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Strle Sašo

sreda, 30. 8. 2017: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Prelovšek Komelj Saša

sreda, 30. 8. 2017: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Dolenec Rok

sreda, 30. 8. 2017: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Redek Tjaša

sreda, 30. 8. 2017: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Klavžar Sandi

sreda, 30. 8. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Škrekovski Riste

sreda, 30. 8. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Škrekovski Riste

sreda, 30. 8. 2017: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kobal Damjan

četrtek, 31. 8. 2017: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Potočnik Primož

četrtek, 31. 8. 2017: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Plestenjak Bor

četrtek, 31. 8. 2017: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

četrtek, 31. 8. 2017: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Pavešić Petar

četrtek, 31. 8. 2017: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Pavešić Petar

četrtek, 31. 8. 2017: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael

petek, 1. 9. 2017: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kuzman Uroš

petek, 1. 9. 2017: Diskretna matematika 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Škrekovski Riste

petek, 1. 9. 2017: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Verbič Miroslav

petek, 1. 9. 2017: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko

petek, 1. 9. 2017: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Potočnik Primož

petek, 1. 9. 2017: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

petek, 1. 9. 2017: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

petek, 1. 9. 2017: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael

petek, 1. 9. 2017: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Drnovšek Roman

ponedeljek, 4. 9. 2017: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Prezelj Jasna

ponedeljek, 4. 9. 2017: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 4. 9. 2017: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez

ponedeljek, 4. 9. 2017: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez

ponedeljek, 4. 9. 2017: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

ponedeljek, 4. 9. 2017: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

ponedeljek, 4. 9. 2017: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka

torek, 5. 9. 2017: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Brešar Matej

torek, 5. 9. 2017: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Brešar Matej

torek, 5. 9. 2017: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Černe Miran

torek, 5. 9. 2017: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Šemrl Peter

torek, 5. 9. 2017: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Saksida Pavle

torek, 5. 9. 2017: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kalin Jana

torek, 5. 9. 2017: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Lavrič Boris, Šemrl Peter

torek, 5. 9. 2017: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Podobnik Tomaž

torek, 5. 9. 2017: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob

torek, 5. 9. 2017: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Čadež Simon, Slapničar Sergeja

sreda, 6. 9. 2017: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Forstnerič Franc

sreda, 6. 9. 2017: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Zwitter Tomaž

sreda, 6. 9. 2017: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka

sreda, 6. 9. 2017: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Žagar Emil

sreda, 6. 9. 2017: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Žagar Emil

sreda, 6. 9. 2017: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Koc Pino

sreda, 6. 9. 2017: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Feldin Aljoša

sreda, 6. 9. 2017: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Krajnc Marjeta

sreda, 6. 9. 2017: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Krajnc Marjeta

sreda, 6. 9. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio

sreda, 6. 9. 2017: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio

sreda, 6. 9. 2017: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio

sreda, 6. 9. 2017: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio

četrtek, 7. 9. 2017: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Vavpetič Aleš

četrtek, 7. 9. 2017: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Vavpetič Aleš

četrtek, 7. 9. 2017: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 7. 9. 2017: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Prezelj Jasna

četrtek, 7. 9. 2017: Diskretna matematika 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Klavžar Sandi

četrtek, 7. 9. 2017: Diskretna matematika 2 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Klavžar Sandi

četrtek, 7. 9. 2017: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Drinovec Drnovšek Barbara

četrtek, 7. 9. 2017: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Košir Tomaž

četrtek, 7. 9. 2017: Računalništvo 2 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

četrtek, 7. 9. 2017: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Pohar Perme Maja, Smrekar Jaka

petek, 8. 9. 2017: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Moravec Primož

petek, 8. 9. 2017: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Lavrič Boris

petek, 8. 9. 2017: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob

petek, 8. 9. 2017: Algebra 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob

petek, 8. 9. 2017: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Košir Tomaž

petek, 8. 9. 2017: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Košir Tomaž

petek, 8. 9. 2017: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Košir Tomaž

petek, 8. 9. 2017: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Lavrič Boris

petek, 8. 9. 2017: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Lavrič Boris

petek, 8. 9. 2017: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Košir Tomaž

petek, 8. 9. 2017: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Košir Tomaž

petek, 8. 9. 2017: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Plestenjak Bor

petek, 8. 9. 2017: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Drnovšek Roman

petek, 8. 9. 2017: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Podobnik Tomaž

petek, 8. 9. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka

petek, 8. 9. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka

petek, 8. 9. 2017: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka

ponedeljek, 11. 9. 2017: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Drobnič-Vidic Andreja, Kobal Damjan

ponedeljek, 11. 9. 2017: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Konvalinka Matjaž

ponedeljek, 11. 9. 2017: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Žagar Emil

ponedeljek, 11. 9. 2017: Monetarna ekonomija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Masten Igor

ponedeljek, 11. 9. 2017: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 11. 9. 2017: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Saksida Pavle

ponedeljek, 11. 9. 2017: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Saksida Pavle

ponedeljek, 11. 9. 2017: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Pretnar Matija

ponedeljek, 11. 9. 2017: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Pretnar Matija