Izpitni roki na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2017/18

Spodaj so prikazani izpitni roki na programih Finančna matematika (1FiMa), Matematika (1Mate) in Praktična matematika (1PrMa) in prvih treh letnikih programa Pedagoška matematika (2PeMa) na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2017/18, ki zadoščajo izbranim kriterijem.

Izpitne roke lahko uvozite v svoj osebni koledar preko .ics datotek: Finančna matematika, Matematika in Pedagoška matematika, Praktična matematika
Opozorilo: Morebitne spremembe se v uvoženem koledarju ne bodo beležile.

Morebitne komentarje pošljite na matematika@fmf.uni-lj.si.

Programi
Letniki
Izpitna obdobja
Izpitni roki
Predavatelji
Predmeti

ponedeljek, 22. 1. 2018: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

torek, 23. 1. 2018: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Šega Gregor, Žitnik Arjana

sreda, 24. 1. 2018: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

četrtek, 25. 1. 2018: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 25. 1. 2018: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

petek, 26. 1. 2018: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

ponedeljek, 29. 1. 2018: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

ponedeljek, 29. 1. 2018: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

ponedeljek, 29. 1. 2018: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

ponedeljek, 29. 1. 2018: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 29. 1. 2018: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 29. 1. 2018: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

torek, 30. 1. 2018: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Koc Pino, Lešnik Davorin

torek, 30. 1. 2018: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Vidmar Matija

sreda, 31. 1. 2018: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

sreda, 31. 1. 2018: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Mejak George

četrtek, 1. 2. 2018: Diskretna matematika 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Ikica Barbara, Lampret Leon, Škrekovski Riste

četrtek, 1. 2. 2018: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija, Pretnar Matija

četrtek, 1. 2. 2018: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 1. 2. 2018: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 1. 2. 2018: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Ličen Mina, Slapničar Sergeja, Čadež Simon

petek, 2. 2. 2018: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Cvetko Vah Karin, Potočnik Primož

petek, 2. 2. 2018: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Dragičević Oliver, Magajna Bojan Peter

ponedeljek, 5. 2. 2018: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Plevnik Lucijan, Prezelj Jasna

ponedeljek, 5. 2. 2018: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija, Stepišnik Perdih Tomaž

ponedeljek, 5. 2. 2018: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael, Raič Martin

torek, 6. 2. 2018: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Dolenec Rok

torek, 6. 2. 2018: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Redek Tjaša

torek, 6. 2. 2018: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Šega Gregor, Žitnik Arjana

torek, 6. 2. 2018: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Klavžar Sandi, Slak Jure

torek, 6. 2. 2018: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Klavžar Sandi, Slak Jure

sreda, 7. 2. 2018: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Strle Sašo

sreda, 7. 2. 2018: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

sreda, 7. 2. 2018: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Mejak George

petek, 9. 2. 2018: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

petek, 9. 2. 2018: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

petek, 9. 2. 2018: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 12. 2. 2018: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Prelovšek Komelj Saša, Skačej Gregor

ponedeljek, 12. 2. 2018: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Orbanić Alen, Vidali Janoš

ponedeljek, 12. 2. 2018: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Dolžan David, Kandić Marko

ponedeljek, 12. 2. 2018: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

ponedeljek, 12. 2. 2018: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

torek, 13. 2. 2018: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

četrtek, 10. 5. 2018: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

četrtek, 17. 5. 2018: Diskretno modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Mejak George

ponedeljek, 21. 5. 2018: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

petek, 8. 6. 2018: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kalin Jana

ponedeljek, 11. 6. 2018: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Strle Sašo

ponedeljek, 11. 6. 2018: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Mejak George

ponedeljek, 11. 6. 2018: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

ponedeljek, 11. 6. 2018: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

ponedeljek, 11. 6. 2018: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Vidmar Matija

torek, 12. 6. 2018: Finančni trgi in institucije (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Aleš Berk Skok, Marko Košak

torek, 12. 6. 2018: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kerševan Borut Paul, Skačej Gregor

torek, 12. 6. 2018: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Mihovilovič Miha, Podobnik Tomaž

torek, 12. 6. 2018: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

sreda, 13. 6. 2018: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

sreda, 13. 6. 2018: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

sreda, 13. 6. 2018: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

sreda, 13. 6. 2018: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Marinč Matej, Črnigoj Matjaž

sreda, 13. 6. 2018: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

sreda, 13. 6. 2018: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

sreda, 13. 6. 2018: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

sreda, 13. 6. 2018: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Lampret Leon, Žitnik Arjana

sreda, 13. 6. 2018: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Lampret Leon, Žitnik Arjana

četrtek, 14. 6. 2018: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 14. 6. 2018: Izbrane teme iz analize podatkov (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kralj Jan, Todorovski Ljupčo

četrtek, 14. 6. 2018: Izbrane teme iz analize podatkov (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Kralj Jan, Todorovski Ljupčo

četrtek, 14. 6. 2018: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Chenoweth Brett Simon, Simpson Alexander Keith

petek, 15. 6. 2018: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Koc Pino, Lešnik Davorin

petek, 15. 6. 2018: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Krajnc Marjeta

petek, 15. 6. 2018: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Janez Bernik, Matija Vidmar

petek, 15. 6. 2018: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Janez Bernik, Matija Vidmar

petek, 15. 6. 2018: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael, Raič Martin

petek, 15. 6. 2018: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Pretnar Matija, Slak Jure, Zaveršnik Matjaž

petek, 15. 6. 2018: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Lukšič Žiga, Pretnar Matija, Vidali Janoš, Voorneveld Niels Frits Willem

ponedeljek, 18. 6. 2018: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

ponedeljek, 18. 6. 2018: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 18. 6. 2018: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 18. 6. 2018: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

ponedeljek, 18. 6. 2018: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

torek, 19. 6. 2018: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

torek, 19. 6. 2018: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kalin Jana

torek, 19. 6. 2018: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Pohar Perme Maja, Šega Gregor

torek, 19. 6. 2018: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

torek, 19. 6. 2018: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

sreda, 20. 6. 2018: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

sreda, 20. 6. 2018: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

sreda, 20. 6. 2018: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

sreda, 20. 6. 2018: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Verbič Miroslav

sreda, 20. 6. 2018: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija, Pretnar Matija

četrtek, 21. 6. 2018: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

četrtek, 21. 6. 2018: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

četrtek, 21. 6. 2018: Didaktika matematike 2 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kobal Damjan, Sušnik Tatiana Elisabet

četrtek, 21. 6. 2018: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

četrtek, 21. 6. 2018: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Feldin Aljoša, Trobec Domen

četrtek, 21. 6. 2018: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

četrtek, 21. 6. 2018: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

četrtek, 21. 6. 2018: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

petek, 22. 6. 2018: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Plevnik Lucijan, Prezelj Jasna

petek, 22. 6. 2018: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

petek, 22. 6. 2018: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

petek, 22. 6. 2018: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija, Stepišnik Perdih Tomaž

petek, 22. 6. 2018: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Dolžan David, Kandić Marko

petek, 22. 6. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

petek, 22. 6. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

petek, 22. 6. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

petek, 22. 6. 2018: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael, Raič Martin

torek, 26. 6. 2018: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

torek, 26. 6. 2018: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

torek, 26. 6. 2018: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Jerman Marjan, Lavrič Boris

torek, 26. 6. 2018: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Cvetko Vah Karin, Potočnik Primož

torek, 26. 6. 2018: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Šemrl Peter

torek, 26. 6. 2018: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Traven Gregor, Zwitter Tomaž

torek, 26. 6. 2018: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

torek, 26. 6. 2018: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

torek, 26. 6. 2018: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

torek, 26. 6. 2018: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 27. 6. 2018: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Mejak George

sreda, 27. 6. 2018: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Ličen Mina, Slapničar Sergeja, Čadež Simon

sreda, 27. 6. 2018: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

četrtek, 28. 6. 2018: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 28. 6. 2018: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Dolžan David, Jerman Marjan

četrtek, 28. 6. 2018: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Janez Bernik, Matija Vidmar

četrtek, 28. 6. 2018: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Janez Bernik, Matija Vidmar

petek, 29. 6. 2018: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Plevnik Lucijan, Saksida Pavle

petek, 29. 6. 2018: Diskretna matematika 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Ikica Barbara, Lampret Leon, Škrekovski Riste

petek, 29. 6. 2018: Monetarna ekonomija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Masten Igor

petek, 29. 6. 2018: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Krajnc Marjeta

petek, 29. 6. 2018: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

ponedeljek, 2. 7. 2018: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Iršič Vesna, Potočnik Primož

ponedeljek, 2. 7. 2018: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Krajnc Marjeta

ponedeljek, 2. 7. 2018: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Klavžar Sandi, Slak Jure

ponedeljek, 2. 7. 2018: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Klavžar Sandi, Slak Jure

ponedeljek, 2. 7. 2018: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Orbanić Alen, Zaveršnik Matjaž

torek, 3. 7. 2018: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

torek, 3. 7. 2018: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Dragičević Oliver, Magajna Bojan Peter

torek, 3. 7. 2018: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Lokar Matija

sreda, 4. 7. 2018: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

sreda, 4. 7. 2018: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

sreda, 4. 7. 2018: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Dolenec Rok

sreda, 4. 7. 2018: Izbrane teme iz analize podatkov (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kralj Jan, Todorovski Ljupčo

sreda, 4. 7. 2018: Izbrane teme iz analize podatkov (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Kralj Jan, Todorovski Ljupčo

sreda, 4. 7. 2018: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Orbanić Alen, Vidali Janoš

sreda, 4. 7. 2018: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

četrtek, 5. 7. 2018: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

četrtek, 5. 7. 2018: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Prelovšek Komelj Saša, Skačej Gregor

četrtek, 5. 7. 2018: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

četrtek, 5. 7. 2018: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

četrtek, 5. 7. 2018: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Lampret Leon, Žitnik Arjana

četrtek, 5. 7. 2018: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Lampret Leon, Žitnik Arjana

petek, 6. 7. 2018: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Verbič Miroslav

petek, 6. 7. 2018: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kerševan Borut Paul, Skačej Gregor

petek, 6. 7. 2018: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Redek Tjaša

petek, 6. 7. 2018: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

petek, 6. 7. 2018: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

petek, 6. 7. 2018: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael, Raič Martin

petek, 6. 7. 2018: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 6. 7. 2018: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Podobnik Tomaž, Šfiligoj Tina

ponedeljek, 9. 7. 2018: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 20. 8. 2018: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Strle Sašo

ponedeljek, 20. 8. 2018: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

ponedeljek, 20. 8. 2018: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

ponedeljek, 20. 8. 2018: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 20. 8. 2018: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 20. 8. 2018: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Janez Bernik, Matija Vidmar

ponedeljek, 20. 8. 2018: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Janez Bernik, Matija Vidmar

ponedeljek, 20. 8. 2018: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 21. 8. 2018: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

torek, 21. 8. 2018: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

torek, 21. 8. 2018: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Šemrl Peter

torek, 21. 8. 2018: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Plevnik Lucijan, Saksida Pavle

torek, 21. 8. 2018: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kerševan Borut Paul, Skačej Gregor

torek, 21. 8. 2018: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Dolžan David, Jerman Marjan

torek, 21. 8. 2018: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Mihovilovič Miha, Podobnik Tomaž

torek, 21. 8. 2018: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

torek, 21. 8. 2018: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

torek, 21. 8. 2018: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

sreda, 22. 8. 2018: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 22. 8. 2018: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 22. 8. 2018: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Traven Gregor, Zwitter Tomaž

sreda, 22. 8. 2018: Finančni trgi in institucije (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Aleš Berk Skok, Marko Košak

sreda, 22. 8. 2018: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Chenoweth Brett Simon, Simpson Alexander Keith

sreda, 22. 8. 2018: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 22. 8. 2018: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 22. 8. 2018: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Feldin Aljoša, Trobec Domen

sreda, 22. 8. 2018: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Krajnc Marjeta

sreda, 22. 8. 2018: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Orbanić Alen, Vidali Janoš

sreda, 22. 8. 2018: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

sreda, 22. 8. 2018: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

sreda, 22. 8. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

sreda, 22. 8. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

sreda, 22. 8. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

četrtek, 23. 8. 2018: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

četrtek, 23. 8. 2018: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Jerman Marjan, Lavrič Boris

četrtek, 23. 8. 2018: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 23. 8. 2018: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Marinč Matej, Črnigoj Matjaž

četrtek, 23. 8. 2018: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

četrtek, 23. 8. 2018: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

četrtek, 23. 8. 2018: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

četrtek, 23. 8. 2018: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Pohar Perme Maja, Šega Gregor

petek, 24. 8. 2018: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 24. 8. 2018: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 24. 8. 2018: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 24. 8. 2018: Didaktika matematike 2 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kobal Damjan, Sušnik Tatiana Elisabet

petek, 24. 8. 2018: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 24. 8. 2018: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 24. 8. 2018: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 24. 8. 2018: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 24. 8. 2018: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Mejak George

petek, 24. 8. 2018: Monetarna ekonomija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Masten Igor

petek, 24. 8. 2018: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 24. 8. 2018: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Podobnik Tomaž, Šfiligoj Tina

petek, 24. 8. 2018: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Pretnar Matija, Slak Jure, Zaveršnik Matjaž

petek, 24. 8. 2018: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Lukšič Žiga, Pretnar Matija, Vidali Janoš, Voorneveld Niels Frits Willem

ponedeljek, 27. 8. 2018: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Dragičević Oliver, Magajna Bojan Peter

ponedeljek, 27. 8. 2018: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Iršič Vesna, Potočnik Primož

ponedeljek, 27. 8. 2018: Diskretno modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Mejak George

ponedeljek, 27. 8. 2018: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Verbič Miroslav

ponedeljek, 27. 8. 2018: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

ponedeljek, 27. 8. 2018: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Orbanić Alen, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 27. 8. 2018: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

torek, 28. 8. 2018: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

torek, 28. 8. 2018: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

torek, 28. 8. 2018: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

torek, 28. 8. 2018: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

torek, 28. 8. 2018: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 28. 8. 2018: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 28. 8. 2018: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 28. 8. 2018: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 28. 8. 2018: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 28. 8. 2018: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

sreda, 29. 8. 2018: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Prelovšek Komelj Saša, Skačej Gregor

sreda, 29. 8. 2018: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Dolenec Rok

sreda, 29. 8. 2018: Izbrane teme iz analize podatkov (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kralj Jan, Todorovski Ljupčo

sreda, 29. 8. 2018: Izbrane teme iz analize podatkov (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Kralj Jan, Todorovski Ljupčo

sreda, 29. 8. 2018: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Redek Tjaša

sreda, 29. 8. 2018: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Šega Gregor, Žitnik Arjana

sreda, 29. 8. 2018: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

četrtek, 30. 8. 2018: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Cvetko Vah Karin, Potočnik Primož

četrtek, 30. 8. 2018: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

četrtek, 30. 8. 2018: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija, Stepišnik Perdih Tomaž

četrtek, 30. 8. 2018: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 30. 8. 2018: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 30. 8. 2018: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 30. 8. 2018: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Vidmar Matija

petek, 31. 8. 2018: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Plevnik Lucijan, Prezelj Jasna

petek, 31. 8. 2018: Diskretna matematika 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Ikica Barbara, Lampret Leon, Škrekovski Riste

petek, 31. 8. 2018: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

petek, 31. 8. 2018: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Koc Pino, Lešnik Davorin

petek, 31. 8. 2018: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

petek, 31. 8. 2018: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael, Raič Martin

petek, 31. 8. 2018: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 3. 9. 2018: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 3. 9. 2018: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 3. 9. 2018: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Lampret Leon, Žitnik Arjana

ponedeljek, 3. 9. 2018: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Lampret Leon, Žitnik Arjana

ponedeljek, 3. 9. 2018: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 4. 9. 2018: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

torek, 4. 9. 2018: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

torek, 4. 9. 2018: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

torek, 4. 9. 2018: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Šemrl Peter

torek, 4. 9. 2018: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Plevnik Lucijan, Saksida Pavle

torek, 4. 9. 2018: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kalin Jana

torek, 4. 9. 2018: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Dolžan David, Jerman Marjan

torek, 4. 9. 2018: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Mihovilovič Miha, Podobnik Tomaž

torek, 4. 9. 2018: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

torek, 4. 9. 2018: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Ličen Mina, Slapničar Sergeja, Čadež Simon

sreda, 5. 9. 2018: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

sreda, 5. 9. 2018: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Traven Gregor, Zwitter Tomaž

sreda, 5. 9. 2018: Finančni trgi in institucije (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Aleš Berk Skok, Marko Košak

sreda, 5. 9. 2018: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Chenoweth Brett Simon, Simpson Alexander Keith

sreda, 5. 9. 2018: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 5. 9. 2018: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 5. 9. 2018: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Mejak George

sreda, 5. 9. 2018: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Feldin Aljoša, Trobec Domen

sreda, 5. 9. 2018: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Krajnc Marjeta

sreda, 5. 9. 2018: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Krajnc Marjeta

sreda, 5. 9. 2018: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Klavžar Sandi, Slak Jure

sreda, 5. 9. 2018: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Klavžar Sandi, Slak Jure

četrtek, 6. 9. 2018: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 6. 9. 2018: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 6. 9. 2018: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Marinč Matej, Črnigoj Matjaž

četrtek, 6. 9. 2018: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

četrtek, 6. 9. 2018: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Dragičević Oliver, Saksida Pavle

četrtek, 6. 9. 2018: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Dolžan David, Kandić Marko

četrtek, 6. 9. 2018: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija, Pretnar Matija

četrtek, 6. 9. 2018: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Pohar Perme Maja, Šega Gregor

petek, 7. 9. 2018: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

petek, 7. 9. 2018: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 7. 9. 2018: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 7. 9. 2018: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 7. 9. 2018: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 7. 9. 2018: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 7. 9. 2018: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 7. 9. 2018: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 7. 9. 2018: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 7. 9. 2018: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

petek, 7. 9. 2018: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 7. 9. 2018: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Podobnik Tomaž, Šfiligoj Tina

petek, 7. 9. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

petek, 7. 9. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

petek, 7. 9. 2018: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 10. 9. 2018: Didaktika matematike 2 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kobal Damjan, Sušnik Tatiana Elisabet

ponedeljek, 10. 9. 2018: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Iršič Vesna, Potočnik Primož

ponedeljek, 10. 9. 2018: Diskretno modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Mejak George

ponedeljek, 10. 9. 2018: Monetarna ekonomija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Masten Igor

ponedeljek, 10. 9. 2018: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Orbanić Alen, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 10. 9. 2018: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

ponedeljek, 10. 9. 2018: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

ponedeljek, 10. 9. 2018: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Pretnar Matija, Slak Jure, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 10. 9. 2018: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Lukšič Žiga, Pretnar Matija, Vidali Janoš, Voorneveld Niels Frits Willem