Izpitni roki na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2018/19

Spodaj so prikazani izpitni roki na programih Finančna matematika (1FiMa), Matematika (1Mate) in Praktična matematika (1PrMa) in prvih treh letnikih programa Pedagoška matematika (2PeMa) na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2018/19, ki zadoščajo izbranim kriterijem.

Izpitne roke lahko uvozite v svoj osebni koledar preko .ics datotek: Finančna matematika, Matematika in Pedagoška matematika, Praktična matematika
Opozorilo: Morebitne spremembe se v uvoženem koledarju ne bodo beležile.

Morebitne komentarje pošljite na matematika@fmf.uni-lj.si.

Programi
Letniki
Izpitna obdobja
Izpitni roki
Predavatelji
Predmeti

torek, 22. 1. 2019: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

torek, 22. 1. 2019: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

sreda, 23. 1. 2019: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

četrtek, 24. 1. 2019: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 24. 1. 2019: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 24. 1. 2019: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

petek, 25. 1. 2019: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

ponedeljek, 28. 1. 2019: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Dragičević Oliver, Kandić Marko

ponedeljek, 28. 1. 2019: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Dragičević Oliver, Kandić Marko

ponedeljek, 28. 1. 2019: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Ferjančič Karla, Grošelj Jan, Knez Marjetka

ponedeljek, 28. 1. 2019: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 28. 1. 2019: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 28. 1. 2019: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

torek, 29. 1. 2019: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Koc Pino

torek, 29. 1. 2019: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Smrekar Jaka

sreda, 30. 1. 2019: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

sreda, 30. 1. 2019: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Mejak George

četrtek, 31. 1. 2019: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Ikica Barbara, Škrekovski Riste

četrtek, 31. 1. 2019: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija, Sušnik Tatiana Elisabet

četrtek, 31. 1. 2019: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 31. 1. 2019: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 31. 1. 2019: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Čadež Simon, Ličen Mina, Slapničar Sergeja

petek, 1. 2. 2019: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

petek, 1. 2. 2019: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan Peter

petek, 1. 2. 2019: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Kukuljan Teo, Saksida Pavle

petek, 1. 2. 2019: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Kukuljan Teo, Saksida Pavle

ponedeljek, 4. 2. 2019: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Plevnik Lucijan, Prezelj Jasna

ponedeljek, 4. 2. 2019: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 4. 2. 2019: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael, Raič Martin

torek, 5. 2. 2019: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Dolenec Rok, Knaflič Tilen

torek, 5. 2. 2019: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Redek Tjaša

torek, 5. 2. 2019: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

torek, 5. 2. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Pretnar Matija, Slak Jure

torek, 5. 2. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Pretnar Matija, Slak Jure

sreda, 6. 2. 2019: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Strle Sašo

sreda, 6. 2. 2019: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

sreda, 6. 2. 2019: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Mejak George

četrtek, 7. 2. 2019: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Ferjančič Karla, Žagar Emil

četrtek, 7. 2. 2019: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

četrtek, 7. 2. 2019: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

četrtek, 7. 2. 2019: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 11. 2. 2019: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Prelovšek Komelj Saša, Rejec Tomaž

ponedeljek, 11. 2. 2019: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Pretnar Matija, Vidali Janoš

ponedeljek, 11. 2. 2019: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Kandić Marko, Vavpetič Aleš

torek, 12. 2. 2019: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

četrtek, 9. 5. 2019: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

ponedeljek, 3. 6. 2019: Diskretna matematika 2 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

ponedeljek, 3. 6. 2019: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

torek, 4. 6. 2019: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Strle Sašo

torek, 4. 6. 2019: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kerševan Borut Paul, Skačej Gregor

torek, 4. 6. 2019: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Mihovilovič Miha, Podobnik Tomaž

torek, 4. 6. 2019: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Mejak George

torek, 4. 6. 2019: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Ferjančič Karla, Grošelj Jan, Knez Marjetka

sreda, 5. 6. 2019: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

sreda, 5. 6. 2019: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

sreda, 5. 6. 2019: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

sreda, 5. 6. 2019: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

sreda, 5. 6. 2019: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

sreda, 5. 6. 2019: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

sreda, 5. 6. 2019: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

sreda, 5. 6. 2019: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

sreda, 5. 6. 2019: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

sreda, 5. 6. 2019: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

četrtek, 6. 6. 2019: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 6. 6. 2019: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Chenoweth Brett Simon, Simpson Alexander Keith

četrtek, 6. 6. 2019: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Ferjančič Karla, Žagar Emil

četrtek, 6. 6. 2019: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Plestenjak Bor

četrtek, 6. 6. 2019: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 6. 6. 2019: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Smrekar Jaka

petek, 7. 6. 2019: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Koc Pino

petek, 7. 6. 2019: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

petek, 7. 6. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 7. 6. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 7. 6. 2019: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Vidmar Matija

petek, 7. 6. 2019: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Vidmar Matija

petek, 7. 6. 2019: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

petek, 7. 6. 2019: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Lukšič Žiga, Orbanić Alen, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija

ponedeljek, 10. 6. 2019: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

ponedeljek, 10. 6. 2019: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 10. 6. 2019: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor, Vidali Janoš

ponedeljek, 10. 6. 2019: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

ponedeljek, 10. 6. 2019: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

ponedeljek, 10. 6. 2019: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Kukuljan Teo, Saksida Pavle

ponedeljek, 10. 6. 2019: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Kukuljan Teo, Saksida Pavle

ponedeljek, 10. 6. 2019: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

torek, 11. 6. 2019: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

torek, 11. 6. 2019: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Dragičević Oliver, Kandić Marko

torek, 11. 6. 2019: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Dragičević Oliver, Kandić Marko

torek, 11. 6. 2019: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Pohar Perme Maja, Šega Gregor

torek, 11. 6. 2019: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

sreda, 12. 6. 2019: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

sreda, 12. 6. 2019: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

sreda, 12. 6. 2019: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

sreda, 12. 6. 2019: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kobal Damjan, Sušnik Tatiana Elisabet

sreda, 12. 6. 2019: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Verbič Miroslav

sreda, 12. 6. 2019: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Saksida Pavle

četrtek, 13. 6. 2019: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

četrtek, 13. 6. 2019: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

četrtek, 13. 6. 2019: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

četrtek, 13. 6. 2019: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Domadenik Polona, Farčnik Daša, Koman Matjaž

četrtek, 13. 6. 2019: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija, Sušnik Tatiana Elisabet

četrtek, 13. 6. 2019: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 13. 6. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 13. 6. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 13. 6. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

petek, 14. 6. 2019: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

petek, 14. 6. 2019: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

petek, 14. 6. 2019: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Jerman Marjan, Šivic Klemen

petek, 14. 6. 2019: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Plevnik Lucijan, Prezelj Jasna

petek, 14. 6. 2019: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Fabjan Dunja, Zwitter Tomaž

petek, 14. 6. 2019: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

petek, 14. 6. 2019: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

petek, 14. 6. 2019: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

petek, 14. 6. 2019: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Kandić Marko, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 17. 6. 2019: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Šemrl Peter

ponedeljek, 17. 6. 2019: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

ponedeljek, 17. 6. 2019: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 17. 6. 2019: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

ponedeljek, 17. 6. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Pretnar Matija, Slak Jure

ponedeljek, 17. 6. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Pretnar Matija, Slak Jure

ponedeljek, 17. 6. 2019: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Čadež Simon, Ličen Mina, Slapničar Sergeja

ponedeljek, 17. 6. 2019: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

torek, 18. 6. 2019: Diskretna matematika 2 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

torek, 18. 6. 2019: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Ikica Barbara, Škrekovski Riste

torek, 18. 6. 2019: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

torek, 18. 6. 2019: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

torek, 18. 6. 2019: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Vidmar Matija

torek, 18. 6. 2019: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Vidmar Matija

torek, 18. 6. 2019: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

sreda, 19. 6. 2019: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Plevnik Lucijan, Saksida Pavle

sreda, 19. 6. 2019: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Iršič Vesna, Petkovšek Marko

sreda, 19. 6. 2019: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Iršič Vesna, Petkovšek Marko

sreda, 19. 6. 2019: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Mejak George

sreda, 19. 6. 2019: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

sreda, 19. 6. 2019: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

petek, 21. 6. 2019: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Knez Marjetka

petek, 21. 6. 2019: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Plestenjak Bor

petek, 21. 6. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 21. 6. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 21. 6. 2019: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Lokar Matija, Sušnik Tatiana Elisabet

petek, 21. 6. 2019: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

petek, 21. 6. 2019: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

ponedeljek, 24. 6. 2019: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

ponedeljek, 24. 6. 2019: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Prelovšek Komelj Saša, Rejec Tomaž

ponedeljek, 24. 6. 2019: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor, Vidali Janoš

ponedeljek, 24. 6. 2019: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

ponedeljek, 24. 6. 2019: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Knaflič Tilen, Podobnik Tomaž

sreda, 26. 6. 2019: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Verbič Miroslav

sreda, 26. 6. 2019: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

sreda, 26. 6. 2019: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

sreda, 26. 6. 2019: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kerševan Borut Paul, Skačej Gregor

sreda, 26. 6. 2019: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Dolenec Rok, Knaflič Tilen

sreda, 26. 6. 2019: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Redek Tjaša

sreda, 26. 6. 2019: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Pretnar Matija, Vidali Janoš

četrtek, 27. 6. 2019: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

četrtek, 27. 6. 2019: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 27. 6. 2019: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 27. 6. 2019: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 27. 6. 2019: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

četrtek, 27. 6. 2019: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

petek, 28. 6. 2019: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan Peter

petek, 28. 6. 2019: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael, Raič Martin

ponedeljek, 1. 7. 2019: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Domadenik Polona, Farčnik Daša, Koman Matjaž

sreda, 3. 7. 2019: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

ponedeljek, 19. 8. 2019: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Strle Sašo

ponedeljek, 19. 8. 2019: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 19. 8. 2019: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

ponedeljek, 19. 8. 2019: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

ponedeljek, 19. 8. 2019: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 19. 8. 2019: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Lokar Matija, Sušnik Tatiana Elisabet

ponedeljek, 19. 8. 2019: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Vidmar Matija

ponedeljek, 19. 8. 2019: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Vidmar Matija

ponedeljek, 19. 8. 2019: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 20. 8. 2019: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

torek, 20. 8. 2019: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

torek, 20. 8. 2019: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Šemrl Peter

torek, 20. 8. 2019: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Plevnik Lucijan, Saksida Pavle

torek, 20. 8. 2019: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kerševan Borut Paul, Skačej Gregor

torek, 20. 8. 2019: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

torek, 20. 8. 2019: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Mihovilovič Miha, Podobnik Tomaž

torek, 20. 8. 2019: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

torek, 20. 8. 2019: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

torek, 20. 8. 2019: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Raič Martin

sreda, 21. 8. 2019: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 21. 8. 2019: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 21. 8. 2019: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Fabjan Dunja, Zwitter Tomaž

sreda, 21. 8. 2019: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Chenoweth Brett Simon, Simpson Alexander Keith

sreda, 21. 8. 2019: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 21. 8. 2019: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 21. 8. 2019: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Knez Marjetka

sreda, 21. 8. 2019: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Pretnar Matija, Vidali Janoš

sreda, 21. 8. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

sreda, 21. 8. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

sreda, 21. 8. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

četrtek, 22. 8. 2019: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

četrtek, 22. 8. 2019: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Jerman Marjan, Šivic Klemen

četrtek, 22. 8. 2019: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 22. 8. 2019: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 22. 8. 2019: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

četrtek, 22. 8. 2019: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Saksida Pavle

četrtek, 22. 8. 2019: Mehanika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Mejak George

četrtek, 22. 8. 2019: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

četrtek, 22. 8. 2019: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Pohar Perme Maja, Šega Gregor

petek, 23. 8. 2019: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 23. 8. 2019: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 23. 8. 2019: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 23. 8. 2019: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kobal Damjan, Sušnik Tatiana Elisabet

petek, 23. 8. 2019: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 23. 8. 2019: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 23. 8. 2019: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 23. 8. 2019: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 23. 8. 2019: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 23. 8. 2019: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Knaflič Tilen, Podobnik Tomaž

petek, 23. 8. 2019: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

petek, 23. 8. 2019: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Lukšič Žiga, Orbanić Alen, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija

ponedeljek, 26. 8. 2019: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan Peter

ponedeljek, 26. 8. 2019: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Iršič Vesna, Petkovšek Marko

ponedeljek, 26. 8. 2019: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Iršič Vesna, Petkovšek Marko

ponedeljek, 26. 8. 2019: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Verbič Miroslav

ponedeljek, 26. 8. 2019: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor, Vidali Janoš

ponedeljek, 26. 8. 2019: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 26. 8. 2019: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

torek, 27. 8. 2019: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Dragičević Oliver, Kandić Marko

torek, 27. 8. 2019: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Dragičević Oliver, Kandić Marko

torek, 27. 8. 2019: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

torek, 27. 8. 2019: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 27. 8. 2019: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 27. 8. 2019: Programiranje 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Haselwarter Philipp Georg, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 27. 8. 2019: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 27. 8. 2019: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 27. 8. 2019: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 27. 8. 2019: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

sreda, 28. 8. 2019: Diskretna matematika 2 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Konvalinka Matjaž, Žitnik Arjana

sreda, 28. 8. 2019: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Prelovšek Komelj Saša, Rejec Tomaž

sreda, 28. 8. 2019: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Dolenec Rok, Knaflič Tilen

sreda, 28. 8. 2019: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Redek Tjaša

sreda, 28. 8. 2019: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor

sreda, 28. 8. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

sreda, 28. 8. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 2 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

sreda, 28. 8. 2019: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Strle Sašo

četrtek, 29. 8. 2019: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

četrtek, 29. 8. 2019: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Ferjančič Karla, Grošelj Jan, Knez Marjetka

četrtek, 29. 8. 2019: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

četrtek, 29. 8. 2019: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 29. 8. 2019: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 29. 8. 2019: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 29. 8. 2019: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Smrekar Jaka

petek, 30. 8. 2019: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Plevnik Lucijan, Prezelj Jasna

petek, 30. 8. 2019: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Ikica Barbara, Škrekovski Riste

petek, 30. 8. 2019: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

petek, 30. 8. 2019: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Koc Pino

petek, 30. 8. 2019: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Lokar Matija, Sušnik Tatiana Elisabet

petek, 30. 8. 2019: Statistika (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael, Raič Martin

petek, 30. 8. 2019: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 2. 9. 2019: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

ponedeljek, 2. 9. 2019: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Brešar Matej, Šivic Klemen

ponedeljek, 2. 9. 2019: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 2. 9. 2019: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Plevnik Lucijan, Saksida Pavle

ponedeljek, 2. 9. 2019: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

ponedeljek, 2. 9. 2019: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 2. 9. 2019: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

ponedeljek, 2. 9. 2019: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

sreda, 4. 9. 2019: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

sreda, 4. 9. 2019: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Fabjan Dunja, Zwitter Tomaž

sreda, 4. 9. 2019: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Mihovilovič Miha, Podobnik Tomaž

sreda, 4. 9. 2019: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Chenoweth Brett Simon, Simpson Alexander Keith

sreda, 4. 9. 2019: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 4. 9. 2019: Matematično modeliranje (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Žagar Emil

sreda, 4. 9. 2019: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Mejak George

sreda, 4. 9. 2019: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Čadež Simon, Ličen Mina, Slapničar Sergeja

sreda, 4. 9. 2019: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

sreda, 4. 9. 2019: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

četrtek, 5. 9. 2019: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 5. 9. 2019: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 5. 9. 2019: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Saksida Pavle

četrtek, 5. 9. 2019: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Domadenik Polona, Farčnik Daša, Koman Matjaž

četrtek, 5. 9. 2019: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Knez Marjetka

četrtek, 5. 9. 2019: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Plestenjak Bor

četrtek, 5. 9. 2019: Optimizacija 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

četrtek, 5. 9. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Pretnar Matija, Slak Jure

četrtek, 5. 9. 2019: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Pretnar Matija, Slak Jure

četrtek, 5. 9. 2019: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija, Sušnik Tatiana Elisabet

petek, 6. 9. 2019: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

petek, 6. 9. 2019: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Jerman Marjan, Šivic Klemen

petek, 6. 9. 2019: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 6. 9. 2019: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 6. 9. 2019: Algebraične krivulje (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Buckley Anita, Šivic Klemen

petek, 6. 9. 2019: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

petek, 6. 9. 2019: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 6. 9. 2019: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Lavrič Boris

petek, 6. 9. 2019: Numerična linearna algebra (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Petković Matej, Plestenjak Bor

petek, 6. 9. 2019: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 6. 9. 2019: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Pohar Perme Maja, Šega Gregor

petek, 6. 9. 2019: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Knaflič Tilen, Podobnik Tomaž

ponedeljek, 9. 9. 2019: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Kandić Marko, Šemrl Peter

ponedeljek, 9. 9. 2019: Didaktika matematike 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kobal Damjan, Sušnik Tatiana Elisabet

ponedeljek, 9. 9. 2019: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Raič Martin

ponedeljek, 9. 9. 2019: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Iršič Vesna, Petkovšek Marko

ponedeljek, 9. 9. 2019: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Iršič Vesna, Petkovšek Marko

ponedeljek, 9. 9. 2019: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

ponedeljek, 9. 9. 2019: Finančna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

ponedeljek, 9. 9. 2019: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Ferjančič Karla, Žagar Emil

ponedeljek, 9. 9. 2019: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Kukuljan Teo, Saksida Pavle

ponedeljek, 9. 9. 2019: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Kukuljan Teo, Saksida Pavle

ponedeljek, 9. 9. 2019: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 9. 9. 2019: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Lukšič Žiga, Orbanić Alen, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija

torek, 10. 9. 2019: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

torek, 10. 9. 2019: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

torek, 10. 9. 2019: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Kandić Marko, Vavpetič Aleš

torek, 10. 9. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

torek, 10. 9. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš

torek, 10. 9. 2019: Uvod v geometrijsko topologijo (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Strle Sašo, Vavpetič Aleš