Izpitni roki na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2019/20

Spodaj so prikazani izpitni roki na programih Finančna matematika (1FiMa), Matematika (1Mate) in Praktična matematika (1PrMa) in prvih treh letnikih programa Pedagoška matematika (2PeMa) na Oddelku za matematiko FMF v študijskem letu 2019/20, ki zadoščajo izbranim kriterijem.

Izpitne roke lahko uvozite v svoj osebni koledar preko .ics datotek: Finančna matematika, Matematika in Pedagoška matematika, Praktična matematika
Opozorilo: Morebitne spremembe se v uvoženem koledarju ne bodo beležile.

Morebitne komentarje pošljite na matematika@fmf.uni-lj.si.

Programi
Letniki
Izpitna obdobja
Izpitni roki
Predavatelji
Predmeti

sreda, 22. 1. 2020: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 22. 1. 2020: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

četrtek, 23. 1. 2020: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Klavžar Sandi, Šega Gregor

četrtek, 23. 1. 2020: Optimizacija 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Žitnik Arjana

četrtek, 23. 1. 2020: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

petek, 24. 1. 2020: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Plevnik Lucijan, Kobal Damjan

ponedeljek, 27. 1. 2020: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kandić Marko, Ugolini Riccardo

ponedeljek, 27. 1. 2020: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kandić Marko, Ugolini Riccardo

ponedeljek, 27. 1. 2020: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

ponedeljek, 27. 1. 2020: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 27. 1. 2020: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 27. 1. 2020: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej

torek, 28. 1. 2020: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Koc Pino

torek, 28. 1. 2020: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 28. 1. 2020: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

sreda, 29. 1. 2020: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

sreda, 29. 1. 2020: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

četrtek, 30. 1. 2020: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Škrekovski Riste, Vidali Janoš

četrtek, 30. 1. 2020: Mehanika 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Mejak George

četrtek, 30. 1. 2020: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

četrtek, 30. 1. 2020: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 30. 1. 2020: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 30. 1. 2020: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Čadež Simon, Ličen Mina

petek, 31. 1. 2020: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

petek, 31. 1. 2020: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan

petek, 31. 1. 2020: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

petek, 31. 1. 2020: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

ponedeljek, 3. 2. 2020: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Prezelj Jasna, Ugolini Riccardo

ponedeljek, 3. 2. 2020: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Perman Mihael, Raič Martin

torek, 4. 2. 2020: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

torek, 4. 2. 2020: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Knaflič Tilen

torek, 4. 2. 2020: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Istenič Tanja, Redek Tjaša

sreda, 5. 2. 2020: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Kandić Marko, Strle Sašo

sreda, 5. 2. 2020: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Kobal Damjan

sreda, 5. 2. 2020: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Kobal Damjan

sreda, 5. 2. 2020: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Mejak George

četrtek, 6. 2. 2020: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Klavžar Sandi, Šega Gregor

četrtek, 6. 2. 2020: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

četrtek, 6. 2. 2020: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

petek, 7. 2. 2020: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Golob Boštjan, Skačej Gregor

petek, 7. 2. 2020: Pedagogika z andragogiko (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Govekar-Okoliš Monika

petek, 7. 2. 2020: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Kandić Marko, Slak Jure, Vavpetič Aleš

petek, 7. 2. 2020: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

ponedeljek, 10. 2. 2020: Optimizacija 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Žitnik Arjana

ponedeljek, 10. 2. 2020: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Pretnar Matija, Vidali Janoš

ponedeljek, 10. 2. 2020: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

ponedeljek, 10. 2. 2020: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

četrtek, 7. 5. 2020: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

četrtek, 14. 5. 2020: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Grošelj Jan

četrtek, 21. 5. 2020: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 1. rok, Lokar Matija

četrtek, 4. 6. 2020: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

četrtek, 4. 6. 2020: Algebra 3 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

četrtek, 4. 6. 2020: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kalin Jana

četrtek, 4. 6. 2020: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Podobnik Tomaž

četrtek, 4. 6. 2020: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, David Adam, Smrekar Jaka

četrtek, 4. 6. 2020: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

četrtek, 4. 6. 2020: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

četrtek, 4. 6. 2020: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

četrtek, 4. 6. 2020: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Langerholc Erik

četrtek, 4. 6. 2020: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Bernik Janez, Langerholc Erik

petek, 5. 6. 2020: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Kandić Marko, Strle Sašo

petek, 5. 6. 2020: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Kerševan Borut, Rejec Tomaž

petek, 5. 6. 2020: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Koc Pino

petek, 5. 6. 2020: Mehanika 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Mejak George

petek, 5. 6. 2020: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

ponedeljek, 8. 6. 2020: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

ponedeljek, 8. 6. 2020: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

ponedeljek, 8. 6. 2020: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 8. 6. 2020: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 8. 6. 2020: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 8. 6. 2020: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej

ponedeljek, 8. 6. 2020: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

ponedeljek, 8. 6. 2020: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

ponedeljek, 8. 6. 2020: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

torek, 9. 6. 2020: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

torek, 9. 6. 2020: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

torek, 9. 6. 2020: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

torek, 9. 6. 2020: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

torek, 9. 6. 2020: Statistika (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Langerholc Erik, Perman Mihael, Raič Martin

torek, 9. 6. 2020: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 10. 6. 2020: Izbrane teme iz analize podatkov (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Petković Matej, Todorovski Ljupčo

sreda, 10. 6. 2020: Izbrane teme iz analize podatkov (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Petković Matej, Todorovski Ljupčo

sreda, 10. 6. 2020: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Saksida Pavle

sreda, 10. 6. 2020: Numerična linearna algebra (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

sreda, 10. 6. 2020: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

sreda, 10. 6. 2020: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Koprivec Filip, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija, Slak Jure

četrtek, 11. 6. 2020: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kandić Marko, Ugolini Riccardo

četrtek, 11. 6. 2020: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kandić Marko, Ugolini Riccardo

četrtek, 11. 6. 2020: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 11. 6. 2020: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor, Vidali Janoš

četrtek, 11. 6. 2020: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

četrtek, 11. 6. 2020: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 11. 6. 2020: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 11. 6. 2020: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

četrtek, 11. 6. 2020: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

petek, 12. 6. 2020: Pedagogika z andragogiko (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Govekar-Okoliš Monika

petek, 12. 6. 2020: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Lokar Matija

petek, 12. 6. 2020: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

petek, 12. 6. 2020: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 15. 6. 2020: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

ponedeljek, 15. 6. 2020: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Brešar Matej, Jerman Marjan

ponedeljek, 15. 6. 2020: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Brešar Matej, Jerman Marjan

ponedeljek, 15. 6. 2020: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 15. 6. 2020: Didaktika matematike 2 (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Kobal Damjan

ponedeljek, 15. 6. 2020: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 15. 6. 2020: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

torek, 16. 6. 2020: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Verbič Miroslav

torek, 16. 6. 2020: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

torek, 16. 6. 2020: Finančna matematika 1 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

torek, 16. 6. 2020: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Dolžan David, Jerman Marjan

torek, 16. 6. 2020: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

torek, 16. 6. 2020: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Domadenik Polona, Farčnik Daša, Koman Matjaž

torek, 16. 6. 2020: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Mrčun Janez, Vavpetič Aleš

torek, 16. 6. 2020: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 1. rok, Mrčun Janez, Vavpetič Aleš

torek, 16. 6. 2020: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Perman Mihael, Raič Martin

sreda, 17. 6. 2020: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 17. 6. 2020: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 17. 6. 2020: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Prezelj Jasna, Ugolini Riccardo

sreda, 17. 6. 2020: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 1. rok, Zwitter Tomaž

sreda, 17. 6. 2020: Astronomija (2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Zwitter Tomaž

sreda, 17. 6. 2020: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 17. 6. 2020: Matematično modeliranje (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 17. 6. 2020: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Mejak George

sreda, 17. 6. 2020: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Grošelj Jan

sreda, 17. 6. 2020: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Kandić Marko, Slak Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 18. 6. 2020: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 18. 6. 2020: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

četrtek, 18. 6. 2020: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Čadež Simon, Ličen Mina

četrtek, 18. 6. 2020: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

petek, 19. 6. 2020: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

petek, 19. 6. 2020: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Langerholc Erik

petek, 19. 6. 2020: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Bernik Janez, Langerholc Erik

petek, 19. 6. 2020: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 1. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

ponedeljek, 22. 6. 2020: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 1. rok, Saksida Pavle, Ugolini Riccardo

ponedeljek, 22. 6. 2020: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Žitnik Arjana

ponedeljek, 22. 6. 2020: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 1. rok, Petkovšek Marko, Žitnik Arjana

ponedeljek, 22. 6. 2020: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

ponedeljek, 22. 6. 2020: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Plevnik Lucijan, Kobal Damjan

ponedeljek, 22. 6. 2020: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

sreda, 24. 6. 2020: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 1. rok, Jerman Marjan, Plevnik Lucijan, Šivic Klemen

sreda, 24. 6. 2020: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kalin Jana

sreda, 24. 6. 2020: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Škrekovski Riste, Vidali Janoš

sreda, 24. 6. 2020: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Knaflič Tilen

sreda, 24. 6. 2020: Izbrane teme iz analize podatkov (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Petković Matej, Todorovski Ljupčo

sreda, 24. 6. 2020: Izbrane teme iz analize podatkov (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Petković Matej, Todorovski Ljupčo

sreda, 24. 6. 2020: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 24. 6. 2020: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 1. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

sreda, 24. 6. 2020: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

sreda, 24. 6. 2020: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

petek, 26. 6. 2020: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 1. rok, Cigler Gregor, Drnovšek Roman, Kandić Marko

petek, 26. 6. 2020: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

petek, 26. 6. 2020: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Golob Boštjan, Skačej Gregor

petek, 26. 6. 2020: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 26. 6. 2020: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

petek, 26. 6. 2020: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 29. 6. 2020: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Kobal Damjan

ponedeljek, 29. 6. 2020: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Kobal Damjan

ponedeljek, 29. 6. 2020: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Kerševan Borut, Rejec Tomaž

ponedeljek, 29. 6. 2020: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Istenič Tanja, Redek Tjaša

ponedeljek, 29. 6. 2020: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 1. rok, Knaflič Tilen, Podobnik Tomaž

torek, 30. 6. 2020: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor, Vidali Janoš

torek, 30. 6. 2020: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Pretnar Matija, Vidali Janoš

torek, 30. 6. 2020: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

torek, 30. 6. 2020: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 1. 7. 2020: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan

sreda, 1. 7. 2020: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

četrtek, 2. 7. 2020: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Verbič Miroslav

četrtek, 2. 7. 2020: Statistika (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Langerholc Erik, Perman Mihael, Raič Martin

petek, 3. 7. 2020: Pedagogika z andragogiko (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Govekar-Okoliš Monika

ponedeljek, 6. 7. 2020: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Domadenik Polona, Farčnik Daša, Koman Matjaž

ponedeljek, 17. 8. 2020: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

ponedeljek, 17. 8. 2020: Algebra 3 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

ponedeljek, 17. 8. 2020: Analiza 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Kandić Marko, Strle Sašo

ponedeljek, 17. 8. 2020: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 17. 8. 2020: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

ponedeljek, 17. 8. 2020: Elementarna teorija števil (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Strle Sašo

ponedeljek, 17. 8. 2020: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 17. 8. 2020: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Lokar Matija

ponedeljek, 17. 8. 2020: Slučajni procesi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Langerholc Erik

ponedeljek, 17. 8. 2020: Slučajni procesi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Bernik Janez, Langerholc Erik

ponedeljek, 17. 8. 2020: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 18. 8. 2020: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Brešar Matej, Jerman Marjan

torek, 18. 8. 2020: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Brešar Matej, Jerman Marjan

torek, 18. 8. 2020: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Drnovšek Roman, Kandić Marko

torek, 18. 8. 2020: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Saksida Pavle, Ugolini Riccardo

torek, 18. 8. 2020: Fizika 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kerševan Borut, Rejec Tomaž

torek, 18. 8. 2020: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Dolžan David, Jerman Marjan

torek, 18. 8. 2020: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Podobnik Tomaž

torek, 18. 8. 2020: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

torek, 18. 8. 2020: Teorija iger (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

torek, 18. 8. 2020: Teorija iger (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

sreda, 19. 8. 2020: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 19. 8. 2020: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

sreda, 19. 8. 2020: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Zwitter Tomaž

sreda, 19. 8. 2020: Astronomija (2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Zwitter Tomaž

sreda, 19. 8. 2020: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, David Adam, Smrekar Jaka

sreda, 19. 8. 2020: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 19. 8. 2020: Matematično modeliranje (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

sreda, 19. 8. 2020: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 19. 8. 2020: Podatkovne baze 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Pretnar Matija, Vidali Janoš

sreda, 19. 8. 2020: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Mrčun Janez, Vavpetič Aleš

sreda, 19. 8. 2020: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Mrčun Janez, Vavpetič Aleš

četrtek, 20. 8. 2020: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

četrtek, 20. 8. 2020: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Jerman Marjan, Plevnik Lucijan, Šivic Klemen

četrtek, 20. 8. 2020: Analiza 2a (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

četrtek, 20. 8. 2020: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

četrtek, 20. 8. 2020: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

četrtek, 20. 8. 2020: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Cigler Gregor, Saksida Pavle

četrtek, 20. 8. 2020: Mehanika 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Mejak George

četrtek, 20. 8. 2020: Numerična linearna algebra (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

četrtek, 20. 8. 2020: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

petek, 21. 8. 2020: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 21. 8. 2020: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 2. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 21. 8. 2020: Didaktika matematike 2 (2PeMa, tretji letnik), 2. rok, Kobal Damjan

petek, 21. 8. 2020: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 21. 8. 2020: Finančna matematika 1 (1Mate, tretji letnik), 2. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

petek, 21. 8. 2020: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 21. 8. 2020: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 2. rok, Knaflič Tilen, Podobnik Tomaž

petek, 21. 8. 2020: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 2. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

petek, 21. 8. 2020: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 2. rok, Koprivec Filip, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija, Slak Jure

ponedeljek, 24. 8. 2020: Analiza 3 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Magajna Bojan

ponedeljek, 24. 8. 2020: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Žitnik Arjana

ponedeljek, 24. 8. 2020: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 2. rok, Petkovšek Marko, Žitnik Arjana

ponedeljek, 24. 8. 2020: Ekonometrija 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Verbič Miroslav

ponedeljek, 24. 8. 2020: Optimizacijske metode (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Šega Gregor, Vidali Janoš

ponedeljek, 24. 8. 2020: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 2. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 24. 8. 2020: Uvod v numerične metode (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Grošelj Jan, Plestenjak Bor

torek, 25. 8. 2020: Analiza 3 (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kandić Marko, Ugolini Riccardo

torek, 25. 8. 2020: Analiza 3 s programa Matematika (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kandić Marko, Ugolini Riccardo

torek, 25. 8. 2020: Operacijske raziskave (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Vidali Janoš, Žitnik Arjana

torek, 25. 8. 2020: Programiranje 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 25. 8. 2020: Programiranje 1 (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Lukšič Žiga, Pretnar Matija

torek, 25. 8. 2020: Računalniški praktikum (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 25. 8. 2020: Računalniški praktikum (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 25. 8. 2020: Računalniški praktikum (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej

torek, 25. 8. 2020: Verjetnost (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Bernik Janez, Šega Gregor

sreda, 26. 8. 2020: Fizika 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Golob Boštjan, Skačej Gregor

sreda, 26. 8. 2020: Fizikalni praktikum (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Knaflič Tilen

sreda, 26. 8. 2020: Izbrane teme iz analize podatkov (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Petković Matej, Todorovski Ljupčo

sreda, 26. 8. 2020: Izbrane teme iz analize podatkov (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Petković Matej, Todorovski Ljupčo

sreda, 26. 8. 2020: Makroekonomija (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Istenič Tanja, Redek Tjaša

sreda, 26. 8. 2020: Optimizacija (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Klavžar Sandi, Šega Gregor

sreda, 26. 8. 2020: Proseminar A (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Plevnik Lucijan, Kobal Damjan

četrtek, 27. 8. 2020: Algebra 3 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

četrtek, 27. 8. 2020: Algebra 3 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Klep Igor, Vukšić Lara

četrtek, 27. 8. 2020: Algebra in diskretna matematika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Marc Tilen, Potočnik Primož

četrtek, 27. 8. 2020: Numerične metode 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

četrtek, 27. 8. 2020: Programiranje 3 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

četrtek, 27. 8. 2020: Splošna topologija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 27. 8. 2020: Splošna topologija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Lešnik Davorin, Pavešić Petar

četrtek, 27. 8. 2020: Verjetnost (1Mate, 2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Perman Mihael, Raič Martin

četrtek, 27. 8. 2020: Verjetnost z mero (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Raič Martin, Vidmar Matija

petek, 28. 8. 2020: Analiza 4 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Prezelj Jasna, Ugolini Riccardo

petek, 28. 8. 2020: Diskretne strukture (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Škrekovski Riste, Vidali Janoš

petek, 28. 8. 2020: Logika in množice (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Bauer Andrej, Lešnik Davorin, Petković Anja

petek, 28. 8. 2020: Matematika v praksi (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Koc Pino

petek, 28. 8. 2020: Numerične metode 2 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Grošelj Jan

petek, 28. 8. 2020: Programiranje 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Lokar Matija

petek, 28. 8. 2020: Statistika (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Langerholc Erik, Perman Mihael, Raič Martin

petek, 28. 8. 2020: Verjetnost 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Drnovšek Roman, Šega Gregor

ponedeljek, 31. 8. 2020: Algebra 2 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Brešar Matej, Jerman Marjan

ponedeljek, 31. 8. 2020: Algebra 2 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Brešar Matej, Jerman Marjan

ponedeljek, 31. 8. 2020: Analiza 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Drinovec Drnovšek Barbara, Kališnik Jure, Kuzman Uroš

ponedeljek, 31. 8. 2020: Analiza 4 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Saksida Pavle, Ugolini Riccardo

ponedeljek, 31. 8. 2020: Linearna algebra (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Dolžan David, Jerman Marjan

ponedeljek, 31. 8. 2020: Matematika 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 31. 8. 2020: Parcialne diferencialne enačbe (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Govekar Leban Darja

ponedeljek, 31. 8. 2020: Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Čadež Simon, Ličen Mina

ponedeljek, 31. 8. 2020: Verjetnost in statistika (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

torek, 1. 9. 2020: Analiza 2b (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Černe Miran

torek, 1. 9. 2020: Astronomija (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Zwitter Tomaž

torek, 1. 9. 2020: Astronomija (2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Zwitter Tomaž

torek, 1. 9. 2020: Finančni trgi in inštitucije (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Berk Skok Aleš, Košak Marko

torek, 1. 9. 2020: Matematična orodja v fiziki (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Podobnik Tomaž

torek, 1. 9. 2020: Matematično izražanje v angleškem jeziku (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, David Adam, Smrekar Jaka

torek, 1. 9. 2020: Matematično modeliranje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

torek, 1. 9. 2020: Matematično modeliranje (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Hrga Timotej, Kanduč Tadej, Žagar Emil

torek, 1. 9. 2020: Mehanika (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Mejak George

torek, 1. 9. 2020: Teorija kodiranja in kriptografija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

torek, 1. 9. 2020: Teorija kodiranja in kriptografija (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Marc Tilen, Žitnik Arjana

sreda, 2. 9. 2020: Matematika 1 (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Saksida Pavle

sreda, 2. 9. 2020: Mikroekonomija (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Domadenik Polona, Farčnik Daša, Koman Matjaž

sreda, 2. 9. 2020: Numerične metode 1 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 2. 9. 2020: Numerične metode 2 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Knez Marjetka

sreda, 2. 9. 2020: Optimizacija 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Žitnik Arjana

sreda, 2. 9. 2020: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

sreda, 2. 9. 2020: Podatkovne strukture in algoritmi 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Cabello Justo Sergio, Slak Jure

sreda, 2. 9. 2020: Računalništvo 1 (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Lokar Matija

četrtek, 3. 9. 2020: Afina in projektivna geometrija (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 3. 9. 2020: Afina in projektivna geometrija (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Kališnik Jure, Vavpetič Aleš

četrtek, 3. 9. 2020: Didaktika 1 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kalin Jana

petek, 4. 9. 2020: Algebra 1 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Moravec Primož, Vavpetič Aleš

petek, 4. 9. 2020: Algebra 1 (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Plevnik Lucijan, Šivic Klemen

petek, 4. 9. 2020: Algebraične krivulje (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 4. 9. 2020: Algebraične krivulje (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Cimprič Jakob, Filip Matej

petek, 4. 9. 2020: Denar in finance (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Črnigoj Matjaž, Marinč Matej

petek, 4. 9. 2020: Elementarna geometrija (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Kobal Damjan

petek, 4. 9. 2020: Elementarna geometrija (2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Jerman Marjan, Kobal Damjan

petek, 4. 9. 2020: Numerična linearna algebra (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Plestenjak Bor

petek, 4. 9. 2020: Pedagogika z andragogiko (2PeMa, tretji letnik), 4. rok, Govekar-Okoliš Monika

petek, 4. 9. 2020: Statistika (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Novak Nika, Smrekar Jaka

petek, 4. 9. 2020: Statistika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Smrekar Jaka, Šega Gregor

petek, 4. 9. 2020: Uvod v fiziko (1PrMa, prvi letnik), 3. rok, Knaflič Tilen, Podobnik Tomaž

ponedeljek, 7. 9. 2020: Didaktika matematike 2 (2PeMa, tretji letnik), 3. rok, Kobal Damjan

ponedeljek, 7. 9. 2020: Diferencialne enačbe (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Kuzman Uroš, Plevnik Lucijan

ponedeljek, 7. 9. 2020: Diskretna matematika 1 (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Žitnik Arjana

ponedeljek, 7. 9. 2020: Diskretna matematika 1 (1Mate, 2PeMa, drugi letnik), 3. rok, Petkovšek Marko, Žitnik Arjana

ponedeljek, 7. 9. 2020: Finančna matematika 1 (1FiMa, drugi letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

ponedeljek, 7. 9. 2020: Finančna matematika 1 (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Košir Tomaž, Novak Nika

ponedeljek, 7. 9. 2020: Matematično modeliranje (1PrMa, tretji letnik), 3. rok, Kanduč Tadej, Žagar Emil

ponedeljek, 7. 9. 2020: Uvod v diferencialno geometrijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

ponedeljek, 7. 9. 2020: Uvod v diferencialno geometrijo (1Mate, tretji letnik), 3. rok, Jelenc Blaž, Saksida Pavle

ponedeljek, 7. 9. 2020: Uvod v programiranje (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Petković Anja, Pretnar Matija, Zaveršnik Matjaž

ponedeljek, 7. 9. 2020: Uvod v programiranje (1Mate, 2PeMa, prvi letnik), 3. rok, Koprivec Filip, Osojnik Aljaž, Pretnar Matija, Slak Jure

torek, 8. 9. 2020: Analiza 2 (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Cigler Gregor, Drnovšek Roman, Kandić Marko

torek, 8. 9. 2020: Programiranje 2 (1PrMa, drugi letnik), 3. rok, Šubelj Lovro, Zaveršnik Matjaž

torek, 8. 9. 2020: Uvod v geometrijsko topologijo (1FiMa, tretji letnik), 3. rok, Mrčun Janez, Vavpetič Aleš

torek, 8. 9. 2020: Uvod v geometrijsko topologijo (1Mate, drugi letnik), 3. rok, Mrčun Janez, Vavpetič Aleš

četrtek, 10. 9. 2020: Proseminar (1FiMa, prvi letnik), 3. rok, Kandić Marko, Slak Jure, Vavpetič Aleš