Pedagoško delo


Urnik

Pretekla predavanja

Učbeniki in drugo gradivo

Mentorsko delo

Vabim vse, ki bi želeli izdelati diplomsko delo iz naslednjih področij (zraven so navedena podpodročja, ki me še posebej zanimajo):
  1. Algebra: urejene algebraične strukture, komutativni in asociativni kolobarji, npr. grupni kolobarji, ovojne algebre, kvantne grupe, kolobarji diferencialnih operatorjev.
  2. Geometrija: realna algebraična geometrija, sistemi linearnih in polinomskih neenačb, nekomutativna geometrija.
  3. Teorija števil: vsote kvadratov in vsote 2n-tih potenc, algebraična teorija kvadratnih form.
  4. Funkcionalna analiza: analiza na stožcih, Choquetova teorija, problem momentov.
  5. Operacijske raziskave: optimizacija linearnih in polinomskih funkcij.
Konkretno temo izberem skupaj s kandidatom in prilagodim obseg kandidatovim ambicijam. Teme so primerne za vse smeri univerzitetnega študija matematike.