Dr. Karin Cvetko Vah         English

Izredna profesorica

Fakulteta za matematiko in fiziko

Oddelek za matematiko

Jadranska 21

SI-1000 Ljubljana
Kabinet: soba 5.03                                                       
Telefon: + 386 1 4766 624
Faks: +386 1 2517 281
E-mail: karin.cvetko@fmf.uni-lj.si

Raziskovalno delo (v angleščini)