Barbara Drinovec Drnovšek

Fakulteta za matematiko in fiziko                  

Oddelek za matematiko                                         

Jadranska 19                                                        

SI-1000 Ljubljana                                                

Slovenija

Elektronski naslov:  Barbara.Drinovec@fmf.uni-lj.si
Telefon:    +386 1 4766-550
Faks:        +386 1 2517-281
Kabinet:  Jadranska 21/IV, soba 4.25

Urnik

Govorilna ura: ponedeljek od 12:15 do 13:00 in po dogovoru po e-pošti

Pedagoško delo

Research (v angleščini)

 

Pictures from the Symposium in complex analysis, Slovenia, 2006

Several Complex Variables – Ljubljana 2012

Stein manifolds and holomorphic mappings 2018