Biofizikalni praktikum - Veterinarska fakulteta, 1. letnik, 2007/08

1. skupina, četrtek 10h – 12h

 

Ime in priimek

21.2.

28.2

6.3.

13.3.

27.3.

3.4.

1

Bernetič Saša

11

21

41

22

45

Z

2

Bernik Saša

11

66

41

27

45

Z

3

Božič Katarina

21

41

22

45

32

Z

4

Božič Maruša

66

41

27

45

32

Z

5

Brglez Simona

41

22

45

32

33

Z

6

Debeljak Pavlina

41

27

45

32

48

Z

7

Dernovšek Alja

22

45

32

33

48

Z

8

Fischer Rok

27

45

32

48

50

Z

9

Godler Urška

45

32

33

48

64

Z

10

Hostnik Irma

45

32

48

50

62

Z

11

Hribar Hana

32

33

48

64

62

Z

12

Hrovat Špela

32

48

50

62

69

Z

13

Jerele Sara

33

48

64

62

69

Z

14

Knjific Tanja

48

50

62

69

11

Z

15

Košak Tjaša

48

64

62

69

11

Z

16

Kovač Urša Uršula

50

62

69

11

21

Z

17

Lampe Lidija

64

62

69

11

66

Z

18

Stambulić Katarina

62

69

11

21

41

Z

19

Turk Živa Viktorija

62

69

11

66

41

Z

20

Zalar Katja

69

11

21

41

22

Z

21

Zgonec Sebastijan

69

11

66

41

27

Z

 

2. skupina, četrtek 13h – 15h

 

Ime in priimek

21.2.

28.2

6.3.

13.3.

27.3.

3.4.

22

Bizjak Mihaela

11

21

41

22

45

Z

23

Dolenšek Tamara

11

66

41

27

45

Z

24

Felda Kaja

21

41

22

45

32

Z

25

Filipović-Čugura Sanja

66

41

27

45

32

Z

26

Florjančič Mateja

41

22

45

32

33

Z

27

Gedlička Ksenija

41

27

45

32

48

Z

28

Horvat Barbara

22

45

32

33

48

Z

29

Jeftenić Anika

27

45

32

48

50

Z

30

Lajovic Marko

45

32

33

48

64

Z

31

Miklavčić Nataša

45

32

48

50

62

Z

32

Muršec Katarina

32

33

48

64

62

Z

33

Novak Ksenija

32

48

50

62

69

Z

34

Petek Žiga

33

48

64

62

69

Z

35

Prijatelj Petra

48

50

62

69

11

Z

36

Ritter Tjaša

48

64

62

69

11

Z

37

Sovič Andrej

50

62

69

11

21

Z

38

Štritof Domen

64

62

69

11

66

Z

39

Tratnjek Denis

62

69

11

21

41

Z

40

Turk Primož

62

69

11

66

41

Z

41

Gradič Mojca

69

11

21

41

22

Z

42

Zavec Tamara

69

11

66

41

27

Z

 

3. skupina, četrtek 10h – 12h

 

Ime in priimek

10.4.

17.4.

24.4.

8.5.

15.5.

22.5.

43

Bajt Lucija

11

21

41

22

45

Z

44

Kešnar Vanja

11

66

41

27

45

Z

45

Kokovnik Bernarda

21

41

22

45

32

Z

46

Konjedic Ajda

66

41

27

45

32

Z

47

Čebin Tjaša

41

22

45

32

33

Z

48

Kupec Tina

41

27

45

32

48

Z

49

Lukman Tajda

22

45

32

33

48

Z

50

Novak Maja

27

45

32

48

50

Z

51

Pašič Nina

45

32

33

48

64

Z

52

Plut Jan

45

32

48

50

62

Z

53

Podjed Maruša

32

33

48

64

62

Z

54

Podlipnik Katarina

32

48

50

62

69

Z

55

Požek Maja

33

48

64

62

69

Z

56

Škapin Urša

48

50

62

69

11

Z

57

Srebovt Petra

48

64

62

69

11

Z

58

Stele Tadej

50

62

69

11

21

Z

59

Tarle Anita

64

62

69

11

66

Z

60

Trampuž Meta

62

69

11

21

41

Z

61

Trobec Marko

62

69

11

66

41

Z

62

Tufegdžič Alja

69

11

21

41

22

Z

63

Novak Tina

69

11

66

41

27

Z

 

4. skupina, četrtek 13h – 15h

 

Ime in priimek

10.4.

17.4.

24.4.

8.5.

15.5.

22.5.

64

 

11

21

41

22

45

Z

65

Cizerl Tibor

11

66

41

27

45

Z

66

Filipič Jasmina

21

41

22

45

32

Z

67

Goriup Maša

66

41

27

45

32

Z

68

Urnaut Špela

41

22

45

32

33

Z

69

Jagodič Elvira

41

27

45

32

48

Z

70

Kopač Cene

22

45

32

33

48

Z

71

Ledinek Anja

27

45

32

48

50

Z

72

Miklavič Anže

45

32

33

48

64

Z

73

 

45

32

48

50

62

Z

74

Oder Tjaša

32

33

48

64

62

Z

75

Oražem Žiga

32

48

50

62

69

Z

76

Paučič Nina

33

48

64

62

69

Z

77

Pavlovič Andrej

48

50

62

69

11

Z

78

Pivk Klemen

48

64

62

69

11

Z

79

Strle Simona

50

62

69

11

21

Z

80

Trojanšek Marija

64

62

69

11

66

Z

81

Tušar Janja

62

69

11

21

41

Z

82

Žnidaršič Nina

62

69

11

66

41

Z

83

Zupan Lara

69

11

21

41

22

Z

84

Kramberger Branka

69

11

66

41

27

Z

 

 

 

 

Vaje:

 

11. Vrtenje togega telesa

21. Površinska napetost vode

22. Viskoznost

27. Specifična toplota vode

32. Sklopljeno nihanje

33. Strunjak

41. Uporovni termometer

45. Tuljava v magnetnem polju

48. Osciloskop

50. Polprevodniška dioda

62. Modeli optičnih naprav

64. Spektroskop na prizmo

66. Michelsonov interferometer

69. Absorbcija žarkov gama

Z - zagovori