Andreja Gomboc's Homepage - Vaje

e-mail

back to homepage

 

Astronomija - predavanja PeF

 

Astrofizika - vaje in predavanja FMF

 

 

 

Astronomija - vaje na FMF (šol. leto 2007/08)

 

 

 

 

Biofizika - vaje za VF (šol. leto 2007/08)

 

                     

Rezultati kolokvijev, pisnih izpitov in praktikuma

 

Rezultati preizkusa znanja iz teorije

                                         

 

Razpored skupin in vaj pri praktikumu

 

Navodila za Praktikum