Podiplomski študij matematike, raziskovalna smer

 

Predavanja na FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 21

 

Harmonicna analiza

 

      Petek, 10 - 12, predavalnica 3.06 (Jadranska 21/III)

             Program predmeta (vsebina, literatura, obveznosti)

             Študijsko gradivo

                   Zapiski predavanj             

                Domače naloge :   

                        1. sklop,   rok:   12. 1. 2007

                        2. sklop,   rok:   25. 5. 2007

                   Dodatni materiali