Gašper Jaklič

UK flag Slovenian flag

Gasper Jaklic
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
  • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
  • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Kontaktni podatki

Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
Kabinet: Jadranska 21, soba 515
Telefon: 01/4766-667
E-mail: Gasper.Jaklic@fmf.uni-lj.si

Raziskovalno delo

Pedagoško delo 2011/12