Matjaž Konvalinka Home Page

Photo

Matjaž Konvalinka
Oddelek za matematiko/Department of Mathematics
Fakulteta za matematiko in fiziko/Faculty of Mathematics and Physics
Univerza v Ljubljani/University of Ljubljana
Jadranska 21, Ljubljana, Slovenia
Pisarna/Office: 4.14
E-mail: matjaz.konvalinka(at)fmf.uni-lj.si
Urnik/Schedule

Sem redni profesor na Oddelku za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delujem na področju kombinatorike. Doktoriral sem na MIT, moj mentor je bil Igor Pak. Sem glavni urednik revije Annals of Combinatorics in član uredniškega odbora revij Combinatorial Theory, Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science ter Ars Mathematica Contemporanea. Skupaj z Rogerjem Behrendom in Ilse Fischer sem bil prejemnik nagrade 2019 Robbins Prize, ki jo podeljuje Ameriško matematično združenje. Bil sem predsednik organizacijskega odbora konference FPSAC 2019. Spodaj so moji članki.

I am a Professor at the Department of Mathematics at the University of Ljubljana working in combinatorics. I received my Ph.D. at MIT. My advisor was Igor Pak. I am Editor-in-Chief of Annals of Combinatorics and a member of the editorial board of Combinatorial Theory, Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science and Ars Mathematica Contemporanea. Jointly with Roger Behrend and Ilse Fischer, I was the winner of the 2019 Robbins Prize of the American Mathematical Society. I was the Chair of the FPSAC 2019 Organizing Committee. See below for my papers and preprints.

Poučevanje

Urnik v zimskem semestru 2020/21

Skrbništvo

Sem skrbnik na programu Matematika, 2. stopnja.

Srečanja z matematiki in profesorji

Od leta 2012 naprej organiziram Srečanja z matematiki, pogovore med študenti matematike in diplomiranimi matematiki, ki delajo v gospodarstvu ali se ukvarjajo z uporabno matematiko, od leta 2016 pa Srečanja s profesorji, pogovore s profesorji in asistenti s FMF o magistrskem in doktorskem študiju, raziskovalnem delu in akademski karieri.

LGBT koordinatorstvo

Sem LGBT koordinator na FMF. Če imaš kakšen predlog ali vprašanje, če potrebuješ podporo, nasvet glede avtiranja, pomoč, če imaš težave z družino, če si žrtev ali priča zmerjanja ali celo fizičnega nasilja, če naletiš na neprimeren odnos pri profesorju, asistentu ali drugem zaposlenem na fakulteti, se lahko oglasiš v moji pisarni (4.14 na Jadranski 21).

Papers and preprints