Tomaž Košir  - domača stran

 

Linearna algebra   (Praktična matematika) 2003/04


Obvestilo študentom 

Obvestilo o izpitih

Teme za ustni izpit

 

Poskusni kolokviji:                                      Kolokviji:
Prvi   Drugi   Tretji  Četrti                            Prvi
  Drugi   Tretji   Četrti  

 

Študijsko gradivo: (Samo za uporabo pri pouku, avtorske pravice T. Košir. Po rokopisu popravila in natipkala K. Roškar)

I       Vektorji

II     Matrike

III    Reševanje sistema linearnih enačb

IV    Determinanta matrike

V      Algebraične strukture

VI    Vektorski prostori

VII   Linearne preslikave

VIII  Lastne vrednosti in lastni vektorji

IX     Vektorski prostori s skalarnim produktom

X      Sebiadjungirane, ortogonalne in normalne preslikave

XI     Kvadratne forme

 

A      Permutacije

B      Ekvivalenčna relacija

C      Osnovni izrek algebre