Boris Lavrič

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana
Slovenija

telefon: (01) 4766 676

boris.lavric@fmf.uni-lj.si

 

algebra 1

elementarna geometrija

konveksnost