RAČUNALNIŠTVO III

Izpitna vprašanja

 1. Lokalna optimizacija
 2. Linearno programiranje in postopek simpleksov
 3. Geometrijska interpretacija LP
 4. Dualnost v LP
 5. Polinomski algoritmi za LP
 6. Matrične igre
 7. Problem razvoza in LP
 8. Drevesne rešitve in dualnost pri problemu razvoza
 9. Izreki o celih rešitvah
 10. Konigov izrek, dvojno stohastične matrike
 11. Problem maksimalnega pretoka in nezasičene poti
 12. Maksimalni pretoki in Mengerjev izrek
 13. Pokritja in prirejanja v dvodelnih grafih
 14. Pokritja in prirejanja v splošnih grafih
 15. Kvadratično programiranje in optimizacija portfelja
 16. Modeli računanja, časovna zahtevnost
 17. RAM
 18. Turingov stroj, Churcheva teza
 19. Turingov stroj, razpoznavanje jezika, izračunljivost funkcij
 20. Nedeterministični TS
 21. Razreda P in NP, polinomska prevedba
 22. NP-polni problemi, Cookov izrek, pomembnejši zgledi
 23. Odločitveni in optimizacijski problemi
 24. Razred co-NP
 25. NP-težki problemi
 26. Aproksimacijski algoritmi
 27. Christofidesov algoritem
 28. Aproksimacijska shema in problem 01-nahrbtnika
 29. Verjetnostni algoritmi, groba delitev, zgledi
 30. Primeri verjetnostnih algoritmov: množenje matrik, popolno prirejanje, praštevila
 31. Kriptografija
 32. RSA in DES
 33. Kombinatorična predstavitev vložitve grafa v ravnino
 34. Konveksno risanje grafov v ravnini
 35. Vzporedni algoritmi in NC
 36. Osnovni vzporedni algoritmi na grafih (povezanost, tranzitivno zaprtje, najkrajše poti)