Home page of Primož Moravec

Primož Moravec
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 21
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Office: Jadranska 21, Room 4.32
Telephone: +386 (0)1 4766 694
Fax: +386 (0)1 2517 281

E-mail: primoz.moravec[at]fmf.uni-lj.si