Urnik

 

Splošni pogoji za izpit

 

Seminarska naloga

 

Literatura

 

 

Operacijski sistemi in omrežja

Splošno

Operacijski sistemi in omrežja (OSiO) je prvi predmet 375-urnega tečaja. Tečaj poteka v obliki  predavanj v učilnici in praktičnih vaj v računalniških učilnicah. Lahko si ogledate predmetnik. Predavanja bom vodil Alen Orbanić. V okviru predavanj nameravamo obravnavati osnove dela na operacijskih sistemih Windows XP/2000/2003 (osnove, delo na mreži, namestitev, osnovna konfiguracija, dodeljevanje pravic, namestitev Active Directory, osnove administracije, zaščite) ter na operacijskem sistemu Linux (osnove, delo na mreži, namestitev, osnovna konfiguracija, pravice, osnove dela v lupini, tar, rpm, ssh, ...). Za razna vprašanja uporabite e-pošto: alen.orbanic@fmf.uni-lj.si .

Obveznosti

Nekatere ali mogoče celo vse vaje bodo zahtevale poročilo v elektronski obliki.

 

Obveznosti predmeta bo mogoče opraviti na dva načina:

 1. način:
  1. oddana vsa zahtevana poročila iz vaj,
  2. seminarska naloga,
  3. ustni izpit.
 2. način:
  1. oddana vsa zahtevana poročila iz vaj,
  2. aktivno sodelovanje pri dodajanju vsebin na Wiki in zadostna količina prispevkov,
  3. ustni izpit.

 

Priporočam 2. način, saj bo osredotočen na sprotno delo s tekočo tematiko.

 

Oddaja poročil iz vaj bo obvezna. Če vaj ne boste uspeli narediti v okviru  rednih vaj jih lahko naredite doma.

Po končanem tečaju naj bi vsak slušatelj opravil seminarsko nalogo (oz. prispeval ustrezno količino vsebin na Wiki) ter ustni izpit in iz tega dobil dve oceni. Oceni bosta, kot je to v navadi, v razponu od 6 do 10 ali pa bo ocena negativna. Torej:

 

 

6

 

zadostno

 

7

 

dobro

 

8

 

prav dobro

 

9

 

prav dobro

 

10

 

odlično

 

Ocena kandidata je kombinacija ocene seminarske naloge in ocene izpita. Obe delni oceni morata biti pozitivni.


Splošni pogoji za ustni izpit.

Izpit vključuje zagovor seminarske naloge (če se je kandidat odločil za seminarsko nalogo). Za termin se kandidat dogovori s predavateljem (alen.orbanic@fmf.uni-lj.si). Izpit se lahko opravlja po koncu predavanj, ko  bodo razpisana tematska področja, ki se lahko pojavijo kot vprašanja na izpitu. Pogoj za pristop k izpitu je sprejeta in ocenjena seminarska naloga (oz. ocena iz prispevkov na Wiki). Istočasno s prvim poskusom ustnega izpita (oziroma neposredno pred njim) se opravi zagovor seminarske naloge (seveda, če se kandidat odloči za seminarsko nalogo).

 

Wiki

Najbrž je vsem znana t.i. Wikipedia. Načeloma gre za sistem, pri katerem registrirani uporabniki s svojimi prispevki gradijo, dograjujejo in tudi recenzirajo javno dostopno enciklopedijo znanj. Registrira se lahko praktično vsak uporabnik interneta. Izdelava takih enciklopedij se je izkazala za učinkovit pripomoček pri izobraževanju, saj slušatelji s svojim aktivnim sodelovanjem po eni strani gradijo nekakšne elektronske zapiske ter razlage tem iz predavanj in vaj (in se ob tem veliko naučijo), po drugi strani pa omogočijo dostop do tega znanja najprej kolegom slušateljem in potem še vsem ostalim uporabnikom interneta. Tako se ustvari javno dostopno elektronsko gradivo, ki ga lahko slušatelji lahko uporabijo pri svojem nadaljnem delu.

Seminarska naloga

Tema seminarske naloge mora biti povezana z vsebino tečaja in odobri jo predavatelj (če ni ideje za temo, lahko predavatelj kako tudi predlaga). Najbolje je, če za seminarsko nalogo izberete temo, ki vam tudi sicer koristi (bo koristila, bi lahko koristila...) pri vašem delu. Naslov seminarske naloge predlagate po elektronski pošti. Nekaj idej. Seminarsko nalogo bo treba tudi zagovarjati. Tema seminarske naloge mora biti primerno zahtevna in ustrezno didaktična. Zaradi primerne zahtevnosti ne pridejo upoštev enostavni priročniki za osnovno delo z nekim operacijskim sistemom. Od kandidata/-ke se pričakuje do bo obdelal nekoliko zahtevnejšo temo, ki jo bo raziskal s pomočjo ustreznih priročnikov, knjig in interneta. Hkrati pa bo ta tema prikazana na čimbolj ustrezen didaktični način.

Seminarsko nalogo je potrebno oddati pred prijavo na ustni izpit. Če je predavatelj z njo zadovoljen, jo sprejme in takrat se kandidat lahko prijavi na ustni izpit z zagovorom seminarske.

 

Navodila

 

Seminarska naloga naj obsega 17 do 25 strani v A4 formatu. Napisana naj bo s programom Word (.doc format) ali v PDF formatu ali pa v Postscript formatu. Seminarska naloga naj bo sestavljena iz uvodne strani, na kateri piše:

 1. Seminarska naloga iz predmeta Operacijski sistemi in omrežja,
 2. naslov seminarske naloge,
 3. ime in priimek avtorja,
 4. datum oddaje.

 

Na naslednji strani naj bo kazalo. Naloga naj bo pregledno razdeljena na poglavja. Velikost pisave naj bo okoli 12 pik, presledki med vrsticami naj bodo normalni prav tako presledki med odstavki, robovi strani naj bodo tudi normalni. Besedilo naj bo obojestransko poravnano.

Globina obdelave teme naj bo pregledna. Tu pa tam kakšno stvar podrobneje razložite. Vključite kako sliko (ne pretiravajte - to je seminarska naloga in ne fotoalbum). Sicer pa je vodilo takšno: opišite stvari tako podrobno, da ne bodo preveč dolgočasne in bodo razumljive. Da ne boste pretiravali, je omejitev 25 strani. Pod 17 strani pa ne izgleda resno. Nivo razlage je nivo splošnoizobraževalnih učbenikov v srednji šoli. Teme pa mogoče nekoliko težje.

 

Izbor teme

 

Najbolj zaželjeno je, da temo izberete sami. Tema naj bo konkretno povezana s snovjo v predmetu. Tako naprimer v ta predmet ne sodijo opisi splošnih uporabniških programov, razen če so to administrativna orodja, katerih uporabo prikažemo na primerih (kontrola in nadzor mreže, sistema). Prav tako ne sodi v ta predmet nekaj tipa 'samo da je v zvezi z računalniki'. Pri izbiri teme je treba imeti v mislih  vsebino in cilje predmeta. Če nimate idej, si oglejte seznam predlogov

Ko želite predlagati temo, mi predlog sporočite na naslov: alen.orbanic@fmf.uni-lj.si. Najbolj vesel sem, če mi pošljete okvirno razporeditev po poglavjih in na kratko opisano, kaj mislite obdelati v posameznih poglavjih. Torej neke vrste kazalo seminarske naloge. Potem vam bodisi odobrim bodisi predlagam, v kateri smeri bi prilagodili temo. V nekaj (upam, da čimmanj) pismih se dogovorimo in že lahko pišete. Če imate kakršna koli vprašanja, mi jih postavite po elektronski pošti ali pa na predavanjih (vajah).

 

Opozorilo

 

V zadnjih letih se pri pisanju seminarskih nalog pojavlja skušnjava imenovana Copy/Paste sindrom. Seminarska naloga pomeni, da najdemo literaturo, preučimo temo in napišemo svoj izvirni izdelek. To pa nikakor ne pomeni, da gremo na internet ter iz vsake strani nekaj prekopiramo, če pa smo pri dobri volji, potem še v kakšnem stavku obrnemo kako besedo. Seveda potem praviloma pozabimo citirati stran, iz katere smo podatke prekopirali. Takšne stvari se da odkriti relativno enostavno. Če je očitno, da gre za tako kršitev, lahko predavatelj razveljavi izbrano temo seminarske naloge in določi svojo, ki je praviloma bistveno težja.

Literatura

Na tej strani bodo sproti objavljeni deli skripte, elektronske prosojnice s predavanj ter navodila za vaje. Tu bodo objavljene tudi zanimive povezave na internet. Trenutno so spodaj objavljeni materiali iz predavanj iz prejšnjih let. Verjetno se bodo sproti (v tednu pred predavanji) na gradivih dodali kakšni manjši popravki ali kakšne nove vsebine. Zato priporočam, da gradiva tiskate (če jih že) dan ali dva pred predavanji.

 

Predavanja

  1. vikend: skripta, prosojnice, vaja1, vaja2, vaja2-2, datoteke.zip
  2. vikend: skripta, prosojnice
  3. vikend: skripta
  4. vikend: prosojnice
  5. vikend: prosojnice

 

Zanimive povezave

 1. PC Museum http://members.fortunecity.com/pcmuseum/
 2. Enciklopedija računalniških izrazov http://www.webopedia.com/
 3. Nekaj o mrežah http://www.zrsss.si/maja/mreze/ 
 4. Internet in mreže http://www.pfmb.uni-mb.si/didgradiva/nastopi/didrac2/00/2/index.htm
 5. Izrazi povezani z mrežami http://www.rad.com/networks/netterms.htm 
 6. Razna literatura o mrežah http://compnetworking.about.com
 7. Linux Ubuntu http://ubuntuguide.org/
 8. Ukazi v lupini bash http://www.ss64.com/bash/
 9. Dodeljevanje dostopa v Linuxu http://www.zzee.com/solutions/linux-permissions.shtml
 10. Nekaj osnovnih ukazov urejevalnika vi http://www.defcon1.org/html/Software_Articles/Learning-VI/learning-vi.html
 11. Osnove urejevalnika besedil emacs http://www.stolaf.edu/people/humke/UNIX/emacs-tutorial.html

 

 

 

 

 


Moj elektronski naslov: alen.orbanic@fmf.uni-lj.si.