Seminar 2: Kombinatorne zvrsti

RAZPORED

vzorec.tex
fullpage.sty

SLOVAR

Informacije o predmetu

Študijski program: Matematika UNI
Študijske smeri: Uporabna matematika, Teoretična matematika
Predmet: Seminar 2
Letnik: IV
Šolsko leto: 2003/2004
Semester: zimski
Ustanova: Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Urnik

Torek od 14h do 16h v predavalnici PS (Jadranska 19/III, Plemljev seminar)

Literatura

F. Bergeron, G. Labelle, P. Leroux: Combinatorial Species and Tree-like Structures, Cambridge University Press,
Cambridge-New York-Melbourne 1998.

Nosilec predmeta

Ime: izr. prof. dr. Marko Petkovšek
E-pošta:
Spletna stran: http://www.fmf.uni-lj.si/~petkovsek/
Pisarna: Jadranska 19/III, soba 305
Telefon: (01) 4766 680
Govorilna ura: četrtek od 9:15 do 10:00


Obveznosti študenta

Študent ima tri obveznosti:

1. ustna predstavitev dodeljene teme,
2. pisna predstavitev dodeljene teme,
3. udeleževanje seminarja.
Ustna in pisna predstavitev potekata v treh korakih:

1. V tednu pred ustno predstavitvijo pride študent na govorilno uro.
2. Študent ima na seminarju dvourno predavanje, v katerem predstavi dodeljeno temo.
3. Pisno predstavitev dodeljene teme študent odda najkasneje teden dni po ustni predstavitvi.

Ocena

Kdor opravi obveznosti, dobi oceno vsaj 6.

Odlična ustna predstavitev zviša oceno za 1 točko.
Odlična pisna predstavitev zviša oceno za 1 točko.
Kdor pravilno reši n nalog s konca poglavja, se mu ocena zviša:
- za 1 točko, če je n = 2 ali n = 3;
- za 2 točki, če je n > 3.