Marko Petkovšek

Domača stran


Dopolnilno izobraževanje za pouk matematike v srednji šoli

Dopolnilno izobraževanje za pouk računalništva v srednji šoli

Pedagoška informatika

Zadnja verzija pred Bologno:

obrazec št. 2 in priloge

Primerjalni tuji programi: