Marko Petkovšek


Diskretna matematika

Diskretne strukture

Izbrana poglavja iz simbolnega računanja in računalniške aritmetike

Optimizacija

Računalništvo

Seminar 1 (2009)

Seminar 2: Kombinatorne zvrsti

Teorija grafov in algebraična kombinatorika

Teorija množic