Priprava prosojnic in učnega gradiva v LaTeX-u

Gradivo v obliki prosojnic lahko služi kot slovenska navodila za urejanje strokovnih besedil s programom LaTeX2e. Pri pripravi vaših seminarskih nalog ali prosojnic si lahko pomagate tudi s priloženimi zgledi.

Predavanja:

 

Ostalo:

  • Namestitev in uporaba orodja PPower za izdelavo prosojnic (PDF)
  • LaTeX2e v 128 minutah - verzija 4.20: lshort.pdf

 

Zgledi:

Naloge:

Namestitev programa MikTeX Namesto CD-ja s podatki, ki je bil na voljo na seminarju, lahko uporabite za namestitev tudi zadnje različice programov, ki jih sami naložite z naslovov, navedenih v navodilih za namestitev.

Nastavitve Tools v programu TextPad

Če imate težave pri delu z LaTeXom, se lahko za pomoč obrnete na dopisni seznam za TeX, ki ga vodi Mojca Miklavec.

Za pregledovanje PDF datotek potrebujete program Adobe Acrobat, za pregledovanje PostScript datotek pa GSView. DVI datoteke lahko pregledujete na vsakem računalniku, na katerem lahko poganjate LaTeX.

Gradivo je nastalo v okviru posodobitvenih programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v šolskem letu 2006/07 od 17.11.06 do 25.11.06. To je bila tretja podobna izvedba seminarja, prva je bila leta 2002, druga pa leta 2003.

Datum zadnje spremembe: 26.02.2011