Domacastran.html
MOLEKULARNA BIOFIZIKA
 
 

Osnovna literatura


Knjig o biofiziki je sicer veliko, vendar pa žal niso vse uporabne, saj ni vsesplošno sprejete definicije, kaj biofizika pravzaprav je. Povdarek v biofiziki naj bo predvsem na drugi besedi te besedne zveze, torej na fiziki. Spodnji dve knjigi dajem zgolj v pokušino.

 Rosalind Elsie Franklin

(1920-1958)

Francis Harry Compton Crick (1916–2004)Levo: Članek o persistenčni dolžini DNA, ki ga je Anton Peterlin (1908-1993) objavil  v reviji Nature leta 1953, torej istega leta kot sta Watson in Crick objavila v isti reviji atomsko strukturo DNA.

  1. Bullet Učni program

  2. Bullet Dodatne info

  3. Bullet Fizika DNA. To je le del predmeta Biofizika, kjer naj bi se seznanili z osnovno fiziko molekule DNA.

  4. Bullet Voda. Voda igra pomembno vlogo pri vseh bioloških proces.

  5. Bullet Info za študente. Rezultati izpitov in roki za teste in izpite.

Orientacijsko povprečena sipalna intenziteta diskretne vijačnice <I(Q)> izražena z vrsto po Besselovih funkcijah (Cochran - Crick - Vand, 1952). Q je radialna komponenta valovnega vektorja, R je radij vijačnice in P je perioda vijačnice. Poisson - Boltzmannova enačba, ki  podaja porazdelitev povprečnega elektrostatskega potenciala φ v prostoru s termaliziranimi naboji. e0 je elementarni naboj, zi je naboj ionov, β je inverzna termična energija,  ε in ε0 pa sta dielektrična konstanta topila in pa influenčna konstanta vakuuma.