prof.   Rudolf Podgornik
 
 

Kdo?


Od leta 2000 sem redni profesor fizike na Oddelku za fiziko Fakultete za Matematiko in Fiziko, Univerze v Ljubljani, kjer  predavam Elelektromagnetno polje, Klasično mehaniko 2 in Molekularno Biofiziko. Od leta 2008 sem habilitiran tudi kot redni profesor biofizike na Medicinski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Sem tudi znanstveni svetnik na Odseku za teoretično fiziko  Instituta J. Stefan


(Here is also my homepage in English).

 

  Richard Phillips Feynman (1918-1988): 

  I don’t feel frightened by not knowing things, 
  by being lost in a mysterious universe without
  having any purpose, which is the way it really is 
  as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten 
  me.

Sem tudi vodja raziskovalnega programa Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic, ki ga financira Agencija za raziskovanje in razvoj RS. Več.


Leta 1999 sem za svoje raziskovalno delo prejel Zoisovo nagrado. Več


Za svoje delo na aplikativnih projektih pa sem leta 2008 s sodelavci delil Martin Hirschorn IAC Prize.

Kaj?


V svojem znanstvenem delu se najpogosteje ukvarjam s fiziko mehkih snovi, fiziko coulombskih tekočin, interakcijami med makromolekulami, fiziko polimerov in polielektrolitov in še posebej s fiziko DNA. Več.

 

Slika prikazuje spremembe v velikosti zvite virusne RNA pri sinonimnih mutacijah. Kljub temu, da mora proteom ostati nespremenjen, mutacije še vedno lahko spremenijo velikost zvite RNA. Grafika Luca Tubiana, po navdihu Leonardovih Le proporzioni del corpo umano secondo VitruvioVeč.

Email Me


OSNOVNI PODATKI


Govorilne ure:

Ponedeljek in sreda opoldne.

Kabinet: Jadranska 19, 405.

Telefon: 476 6530

Faks: 251 7281
Naslov: prof. Rudolf Podgornik

Oddelek za fiziko

Fakulteta za matematiko in fiziko

Jadranska 19

SI-1000 Ljubljana, Slovenija
   Elektromagnetno polje


     Mehanika kontinuov


    Molekularna biofizika


  Uvod v teoretično fiziko