Domacastran.html
ELEKTROMAGNETNO POLJE
 
 

Osnovna literatura


Knjig o elektromagnetnem polju je veliko in mnoge med njimi so vredne branja. Poleg knjige R. Podgornika in A. Vilfana: Elektromagnetno polje,  zgolj za pokušino priporočam tudi oba ustrezna volumna (Vol. 8 in Vol.2) Landau - Lifšic kurza teoretične fizike, sicer ne zato, da bi se naučili nekaj o polju, ampak bolj zaradi tega, da spoznate LL kurz, ki je del fizikalne kulture.

 

James Clerk Maxwell (1831-1879)


Albert Einstein

(1879-1955) 

Levo: Prva stran izpitnih tez o magnetizmu Prof. Bernharda Ferdinanda Erberga (1717- 1773), profesorja fizike na ljubljanskem jezuitskem kolegiju v 18. stoletju in prevajalca Muschenbroekovega dela o poskusih z magneti. (S. Južnič, Zgodovinski Časopis, 2004).

Maxwellove enačbe elektromagnetnega polja. Te štiri enačbe za oba vektorja B (magnetna poljska gostota) in E (električna poljska jakost) elektromagnetnega polja popolnoma določajo strukturo polja v prostoru, v katerem ni nobenih izvorov polja, torej nobenih nabojev in nobenih tokov. c je tu hitrost svetlobe v vakuumu.