Domacastran.html
MEHANIKA  KONTINUOV
 


Leonhard Euler

(1707-1783)

Ludwig Prandtl

(1875-1953)Levo: Prva stran izpitnih tez o hidrodinamiki Prof. Gregorja Schoettla (1723-1777), profesorja splošne in posebne fizike na ljubljanskem jezuitskem kolegiju med letoma 1771-1775 (S. Južnič, osebna komunikacija, 2004).

 Vaje 
 Učni program 
 Predavanja: Mehanika kontinuov 
            (Nova izdaja 2007). Skripta ni nadomestilo za  predavanja, pač pa je zgolj pomoč pri  predavanjih.
 Izpitne teze  
 Dodatne info. Dodatna literatura in članki, ki se nanašajo na svov, ki jo jemljemo pri predavanjih.
 Info za študente. Rezultati izpitov in roki za teste in izpite.http://www-f1.ijs.si/~rudi/lectures/vajekont.htmlhttp://www-f1.ijs.si/~rudi/self/program.pdfhttp://www-f1.ijs.si/~rudi/lectures/mk-1.9.pdfhttp://www-f1.ijs.si/~rudi/lectures/mk-1.9.pdfhttp://www-f1.ijs.si/~rudi/lectures/teze-mk.pdfMKDOD.htmlSTUDENTSKA.htmlSTUDENTSKA.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7

Navierova enačba elastomehanike in Navier-Stokesova enačba hidrodinamike. Prva kot rešitev daje porazdelitev deformacijskega vektorja u po elastičnem telesu in druga porazdelitev hitrosti v po viskozni tekočini. μ in λ sta Lamejeva koeficienta elastičnosti, η in ζ  sta dinamična in dilatacijska viskoznost, p je tlak, f je vektor zunanje sile na enoto mase in ρ je gostota.

 

Osnovna literatura


Tudi knjig o mehaniki kontinuov, torej o elastomehaniki in hidrodinamiki, je veliko. Poleg svoje skripte zopet zgolj za pokušino priporočam tudi oba ustrezna volumna (Vol. 6 in Vol.7) Landau - Lifšic kurza teoretične fizike. Med teoretičnimi fiziki je razširjeno mnenje, da je LL Hidrodinamika (Vol. 6) najboljša v celotni seriji. Vec.