Domacastran.html

 
 

Dodatki


 

 

Dodatna skripta za mehaniko kontinuov (B.L.N. Kennett (ANU Canberra), Introduction to Continuum Mechanics). Za študent/ke, ki bi radi izvedeli več, morda še z drugih strani. Ta skripta je bolj formalistično orientirana.


Modeli dinamičnega vzgona letalskih kril. Dva članka o dinamičnem vzgonu krila, ki sva jih napisala skupaj s Sašom Knezom in sta bila objavljena v Obzorniku. Najprej bova predstavila neka j dvodimenzionalnih modelov dinamičnega vzgona pri letalskih krilih. Prva dva modela,
bernoullijevski in newtonski, ki sta na jbolj popularna pri razlagi letalskega leta, sta na žalost napačna in vodita do zaključkov, ki niso v skladu z empiričnimi dejstvi. Kljub temu često najdeta mesto celo v resni fizikalni literaturi. Pokazala bova, kako in zakaj ta dva modela dinamičnega vzgona odpovesta oziroma kdaj morda vendarle pravilno razložita principe leta. V drugem delu tega članka se bova posvetila bolj poglobljenemu opisu gibanja tekočine in naravi dinamičnega vzgona krila. Izpeljala bova teorem Kutta - Žukovski in pokazala, kako hipoteza Žukovskega določa vrednost dinamičnega vzgona. Skušala bova podati tudi preprosto razlago dinamičnega vzgona, ki na j bi koristila laikom. (Prvi članek in drugi članek.)


Lighthillova akustična analogija in zvočni hrup pri  turbulenci. Izpeljali bomo osnovne enačbe za t.i. Lighthillovo akustično analogijo in pokazali, kako vodijo do zvočne emisije (hrupa) pri lokaliziranem turbulentnem
gibanju tekočine. Pokazali bomo, da je jakost hrupa sorazmerna z osmo potenco karakteristične hitrosti turbulentnega gibanja. Na osnovi Lighthillove akustične analogije, ki smo jo vpeljali v prvem delu tega članka, bomo izpljeli še spektralno gostoto akustičnega hrupa pri turbulenci. Izpeljali bomo njegovo frekvenčno odvisnost in pokazali, da ga je mogoče izmeriti in uporabiti pri reševanju tehničnih  problemov v industrijskih aplikacijah. (Prvi članek in drugi članek.)Multimedijski kurz hidrodinamike (dobite ga v knjižnici za sistema Windooze 2000, XP in za Maca). Vsebuje množicno grafično predstavljenih rešitev
Eulerjevih in Navier-Stokesovih enačba in je izjemno primeren za dopolnilo predavanj iz mehanike kontinuov. Poleg primerov, ki jih obravnavamo na predavanjih, vsebuje tudi poglavja, ki se jih tam ne dotaknemo. Zato je zelo primeren za tiste, ki želijo o hidro in aerodinamiki izvedeti kaj več. Ker je zgrajen predvsem na grafičnih prezentacijah, filmih in numeričnih rešitvah osnovnih enačb hidrodinamike, je primeren tudi za ležerno branje in kar tako, za zabavo. Študenti in študentke ga lahko dobijo v naši knjižnici, kjer je navoljo nekaj kopij.Kaj so hudourni vrtinci? spisal Simon Šubic (prva fizikalna razprava v slovenščini, 29 julij,  1868, skupaj z zgodovinskim komentarjem Dr. S. Južniča). Zanimivo je, da je bila prva fizikalna razprava v slovenskem jeziku posvečena hidrodinamiki. Hidrodinamika, v takratni zgodovinski obliki seveda, je cvetela tudi na jezuitskem kolegiju v Ljubljani in ima zato pri nas največjo tradicijo, oziroma ima pri nas edina zgodovinsko tradicijo. Hidrodinamiko je med drugim predaval profesor splošne in posebne fizike na ljubljanskem jezuitskem kolegiju Gregor Schoettl (1723-1777) med 1771-1775.Na Oddelku za fiziko smo kupili zelo zmogljiv program COMSOL, ki omogoča reševanje Navier-Stokesovih enačb v poljubni geometriji.
Na voljo je vsem študentom in študentkam, da se z njim bodisi igrajo ali pa ga uporabijo za seminarje oziroma seminarske naloge. Omogoča tako resne kot tudi zabavne račune. Zelo primeren je tudi za različna diplomska dela iz hidro ali pa aerodinamike in vse študente in študentke vabim, da ga čimveč uporabljajo. Za ta program imamo deset hkratnih licenc. Edina omejitev pri uporabi tega programa je, da ga ne smemo uporabljati za pridobitne študije. Za to žal nimamo licence.