Domacastran.html
ŠTUDENTSKA STRANEMP.htmlshapeimage_2_link_0
 
 

Dodatki


 

 

Tu so nabrane zgolj informacije, relevantne za študente 3. letnika, ki poslušajo Elektromagnetno Polje.


Kriteriji za določanje končne ocene na osnovi skupnega števila točk pridobljenih na testih so spodaj.


OCENE TESTOV: 6-7]=6 (7-8]=7 (8-10]=8 (10-11]=9 (11-12]=10

OCENE IZPITA: 5-6)=6 [6-7)=7 [7-8)=8 [8-9)=9 [9-10=10


Praviloma je potrebno doseči vsaj 3 točke na vsakem testu za končno pozitivno oceno. Opravlja se lahko popravne teste. Na popravnem testu študent/ka ne more pokvariti prej pridobljene ocene, lahko pa jo izboljša.


V kolikor študent/ka ni vpisal/a ocene v indeks po preteku petih let ne morem več jamčiti, da podatki o izpitu ali testih še obstajajo na mojih diskih in da se o njih lahko pogovarjamo. Est modus in rebus sunt certi fines denique.


Za pritožbe na ocene je rok, da se zglasite, en teden.


Rezultati EMP. Ogled in/ali pripombe možne le en teden po razlglasitvi!


Rezultati KM2. Ogled in/ali pripombe možne le en teden po razlglasitvi!


Rezultati MBio. Ogled in/ali pripombe možne le en teden po razlglasitvi!Natančno preglejte rezultate. Včasih vaših imen in/ali imatrikulacijskih številk ne morem natančno dešifrirati in lahko pride do napak!


Obnovljeno 16 januarja 2017.


In ne pozabite: