Domacastran.html
UVOD V TEORETIČNo FIZIKO
 
 

Osnovna literatura


Knjig o teoretični fiziki je veliko in pravzaprav imamo opravka z embarras de richesses. Ponujam torej tiste, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov meni najbolj  pri srcu. Še vedno pa seveda bodočim učiteljem najbolj priporočam, da enkrat v življenju preberejo celoten Feynmanov kurz fizike. Dobro vam bo delo!

 

Richard Phillips Feynman (1918-1988)
Ivan Kuščer

(1918-2000)

Levo: Kozmografija Lava Čermelja (1889-1980) iz leta 1934. Morda ne med najstarejšimi slovenskimi učbeniki fizike, ampak dovolj zanimiva, da si zasluži tole mesto.


 O Feynmanu pa tole.
 Teoretična fizika (Nova izdaja 2007). 
 Od leta 2007 Teoretično fiziko za pedagoge predava doc. dr. Primož Ziherl.http://my.yahoo.com/p/d.html?vhttp://www.basicfeynman.com/buy.htmlhttp://www-f1.ijs.si/~rudi/lectures/teo-1.4.pdfshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2

Če bi hoteli z eno ali dvema enačbama upodobiti teoretično fiziko, katera bi bila? Meni se zdi, da zgornji dve ne bi bili najslabši. Drugi Newtonov zakon za klasično fiziko, ki pravi, da je sila sorazmerna pospešku in pa tretji Feynmanov postulat za kvantno mehaniko, ki pravi da je verjetnostna amplituda za trajektorijo x(t) sorazmerna eksponentu klasišne akcije. S[x(t)] je klasična akcija za trajektorijo x(t). hprečna je Planckova konstanta deljena z dva pi.