Domacastran.html
FIZIKA VODEBIO.htmlshapeimage_2_link_0
 Rosalind Elsie Franklin

(1920-1958)

Francis Harry Compton Crick (1916–2004)Leonardo da Vinci (1452-1519) je več napisal o vodi, kot a čemerkoli drugem.

Skozi opazovanje vodnega toka in vrtincev, ki nastajajo, ko voda teče mimo

ovir, je utemeljil koncept turbulence. Kot prvi jo je poimenoval turbolenza. O

njej še danes, kljub dolgotrajnemu in intenzivnemu trudu, nimamo dokončne

teorije. Opazoval pa ni zgolj gibanja tekočin oziroma kot danes rečemo - dina-

mike fluidov - pač pa tudi recimo gibanje zračnih mehurčkov v vodi, nastanek

in premene oblakov, lastnosti pare in megle itd.


Vsa svoja opažanja o vodi si je skrbno zapisoval in imel je trden namen

napisati traktat o vodi v petnajstih knjigah. Od teh knjig nam je žal zapustil

zgolj naslove. Ti so: O sami vodi, O morju, O žilah, O rekah, O naravi

morskega dna, O objektih, O različnih vrstah peska, O površini vode, O stvareh,

ki se gibljejo skozi vodo, O regulaciji rek, O prekopih, O rečnih kanalih, O

vodnih strojih, O premikanju vode, O stvareh, ki jih voda izrablja. Nikdar

ni našel časa, da bi namero o knjigi o vodi tudi uresničil. Ostali so nam le

fragmenti v njegovih dnevnikih, še posebno v zbirki teh dnevnikov, ki se imenuje

Leicesterski Kodeks. 


Še najbližje Leonardovemu načrtu, da bi napisal traktat o vodi je morda prišel

angleški znanstvenik avstrijskega rodu Felix Franks, ki je vrsto let izdajal serijo knjig pod skupnim naslovom Voda: vseobsegajoči traktat v skupno sedmih knjigah.


Tu bo govora  predvsem o fizikalnih, termodinamskih in molekularnih lastnostih vode. Vodo imam rad in se mi zdi najbolj fascinantna kemikalija, kar jih poznam. Njene lastnosti jo delajo popolnoma eksotično in ne sme nas zapeljati njena pogostost na našem planetu, da bi jo imeli za nekaj vsakdanjega. Ni vsakdanja.


Če bi stvari cenili po njihovi nenavadnosti in ne po njihovi pogostosti, potem bi

morali nositi ledene in ne diamantne prstane, kjer bi bil kamen narejen iz ene

od dvanajstih ali morda celo štirinajstih trdnih modifikacij ledu. Ali nekaj še

bolj dragocenega: prstan iz nizkogostotne modifikacije steklaste vode. Takšno

gledanje na stvari žal ni zelo razširjeno in voda pri večini ljudi ne zbuja kakšne

posebne navdušenosti ali fascinacije. Dokler je seveda ne zmanjka. Takrat se

v hipu premislimo.


Knjiga o vodi je na tem naslovu. Knjige ni dovoljeno kopirati in razmnoževati brez predhodnega dogovora z avtorjem, torej z mano.