Meteorologija 2013/2014

Predavanja:
sreda, 8-10 (F7)

Govorilne ure:
sreda, 10-12 in po dogovoru

Asistentka:
asis. dr. Rahela Zabkar

Ocenjevanje:

Pisni izpit: Pozitivno ocenjena dva kolokvija, ali pisni izpit.
Ocena seminarja je vključena v oceno pisnega izpita (20%).

Ustni izpit: Po dogovoru po opravljenemu pisnemu izpitu.

Primer vprašanj za ustni izpit: (pdf)


Namen predmeta je pridobiti osnovno znanje o vremenu in klimi na podlagi fizikalnega pristopa, spoznati osnovne količine, ki opisujejo procese v zračju, njihove meritve, značilne pojave v zračju in njihovo časovno in prostorsko variabilnost. Seznanili se bomo z različnimi področji meteorologije, s principi napovedovanja vremena, z opisom klime in njene variabilnosti.

Literatura:
  1. J. Rakovec in T. Vrhovec: Osnove meteorologije.
  2. J. M. Wallace in P. V. Hobbs: Atmospheric Science, Second Edition: An Introductory Survey. International Geophysics Series.
  3. J. Marshall in R. A. Plumb: Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics. Academic Press.
  4. J.R. Holton: An introduction to dynamic meteorology. Academic Press.
Koristne povezave:

  1. Spletni izobraževalni program za meteorologijo - COMET: Cooperative Program for Operational Meteorology, Education and Training
  2. Izobraževalni tečaji Svetovne meteorološke organizacije: WMO e-learning website
  3. Meteorološki slovar (izdaja Ameriškega meteorološkega društva): AMS Glossary of Meteorology
  4. Agencija za okolje Republike Slovenije: ARSO


Vsebina predavanj:

Datum

Vsebina

Studijski materiali

2.10.2012

Predstavitev predmeta.
Definiciji gradienta in advekcije.
Sestava ozračja


9.10.2013

Tlak zraka. Sila gradienta tlaka.
Hidrostatično ravnovesje. Altimetrijska enačba.
Redukcija tlaka na nivo morja. Karte porazdelitve tlaka zraka. Višinske karte.

16.10.2013

Prvi stavek termodinamike.
Termodinamika suhe atmosfere.
Potencialna temperatura.
Stabilnost.

21.10.2013

Stabilnost delcev zrava v adiabatnemu ozračju.
Težnostne oscilacije.

23.10.2013

Termodinamika vlažne atmosfere.
Osnovne spremenljivke za opis vlažnega zraka.
Plinska enačba za vlažen zrak.

4.11.2013

Merjenje vlažnosti zraka. Rosišče.

6.11.2013

Stabilnost in dviganje vlažnega zraka.
Ekvivalentna potencialna temperatura.
Termodinamični diagrami: uvod.

13.11.2013

Uporaba termodinamičnih diagramov.
Parametri LCL,CCL, LFC, EL.
Procesi v vlažnem in v nasičenem zraku.
Energiji CAPE in CIN.
Globalni hidrološki cikel.

20.11.2013

Energija ozračja. Opis sevanja. Spremembe sevanja na poti skozi ozračje.
Energijska bilanca klimatskega sistema.
Toplogredni učinek.

27.11.2013

Predavanje dr. Skoka na temo sevanja in satelitskih meritev.
Ohranitev gibalne količine na vrteči se Zemlji.
Poenostavnitev 3D gibalne enačbe.

30.11.2013

Horiozntalna gibanja na velikih skalah. Ravnovesje in geostrofski veter.
Naravni koordinatni sistem. Gibalne enačbe v naravnem koordinatnem sistemu.
Inercijsko, ciklostrofsko in gradientno ravnovesje.
Analiza toka na visinskih kartah.

4.12.2013

Vpliv trenja na geostrofsko in gradientno ravnovesje.
Planetarna mejna plast in njena predstavitev v gibalnih enačbah.

8.1.2014

Uvod v numerično napovedovanje vremena: konstrukcija prognostičnih modelov.
Meteorološke meritve in globalni opazovalni sistem.

15.1.2014

Priprava začetnih pogojev za numerično prognozo vremena.
Nedoločenost numeričnih modelov vremena in klime.