Meteorologija 2013/2014

Predavanja in seminar:
petek, 8-11 (F4)

Govorilne ure:
petek, 14-16 in po dogovoru (pisarna 115)

Asistentka:
asis. dr. Rahela Zabkar

Ocenjevanje:

Pisni izpit: Pozitivno ocenjena dva kolokvija, ali pisni izpit.
Oddane domače naloge so pogoj za pristop k ustnemu izpitu

Ustni izpit: Po dogovoru po opravljenemu pisnemu izpitu.

Primer vprašanj za ustni izpit: (pdf)


Namen predmeta je pridobiti osnovno znanje o atmosferskih procesih na podlagi fizikalnega pristopa, spoznati osnovne količine, ki opisujejo procese v ozračju, njihove meritve, osnove termodinamike ozračja in osnove cirkulacije (vetrove). Seznanili se bomo z različnimi področji meteorologije, z značilnimi pojavi v ozračju, njihovo časovno in prostorsko variabilnosti, z osnovami napovedovanja vremena in modeliranja klime

Literatura:
  1. J. Rakovec in T. Vrhovec: Osnove meteorologije.
  2. J. Marshall in R. A. Plumb: Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics: an introductory text. International Geophysics Series.
  3. J. M. Wallace in P. V. Hobbs: Atmospheric Science, Second Edition: An Introductory Survey. International Geophysics Series.
Koristne povezave:

  1. Spletni izobraževalni program za meteorologijo - COMET: Cooperative Program for Operational Meteorology, Education and Training
  2. Izobraževalni tečaji Svetovne meteorološke organizacije: WMO e-learning website
  3. Meteorološki slovar (izdaja Ameriškega meteorološkega društva): AMS Glossary of Meteorology
  4. Agencija za okolje Republike Slovenije: ARSO


Vsebina predavanj:

Datum

Vsebina

Studijski materiali


3.10.2014


Predstavitev predmeta.
Osnovne spremenljivke in njihove meritve.
Sestava ozračja


Domača naloga 1


10.10.2014


Definiciji gradienta in advekcije.
Tlak zraka. Sila gradienta tlaka.
Hidrostatično ravnovesje. Altimetrijska enačba.
Redukcija tlaka na nivo morja. Karte porazdelitve tlaka zraka.


Domača naloga 2


17.10.2014


Geopotential in geopotencialna visina.
Visinske karte in standardne ploskve tlaka.
Prvi stavek termodinamike. Termodinamika suhe atmosfere. Potencialna temperatura in izentropski procesi.


Domača naloga 3


20.10.2014


Stabilnost delcev zraka v adiabatnemu ozračju.
Težnostne oscilacije.24.10.2014


Termodinamika vlažne atmosfere. Osnovne spremenljivke za opis vlažnega zraka. Enačba C-C. Plinska enačba za vlažen zrak. Rosišče.
Merjenje vlažnosti zraka s psihrometrom.Domača naloga 4,5


7.11.2014.


Stabilnost in dviganje vlažnega zraka.
Vertikalni temperaturni gradient v nasičenem zraku.
Termodinamični diagrami: uvod.
Globalni hidrološki cikel.


14.11.2014.


Uporaba termodinamičnih diagramov.
Procesi v vlažnem in v nasičenem zraku.
Parametri LCL,CCL, LFC, EL. Energiji CAPE in CIN.
Osnovne oblike energije.
21.11.2014.


Elektromagnetni spekter sevanja. Spremembe sevanja na poti skozi ozračje.
Energijska bilanca klimatskega sistema.
Toplogredni učinek. Enostavni modeli toplogrednega učinka.

Domača naloga 6


28.11.2014


Ohranitev gibalne količine na vrteči se Zemlji.
Poenostavnitev 3D gibalne enačbe.1.12.2014


Ravnovesna horizontalna gibanja na velikih skalah: geostrofski veter.
Naravni koordinatni sistem.Domača naloga 7


5.12.2014


Gibalne enačbe v naravnem koordinatnem sistemu.8.12.2014


Inercijsko, ciklostrofsko in gradientno ravnovesje.
Analiza toka na višinskih kartah.12.12.2014


Gradientni veter.
Vpliv trenja na geostrofsko in gradientno ravnovesje.


Domača naloga 8


19.12.2014


Osnove kinematike toka na velikih skalah.
Kontinuitetna enačba.
Boussinesqov približek
9.1.2015.

Osnove numeričnega napovedovanja vremena. Konstrukcija prognostičnih modelov atmosfere.16.1.2015.


Priprava začetnih pogojev za numerično prognozo vremena.


Domača naloga 9


23.1.2015.


Nedoločenost numeričnih modelov vremena in klime.
Planetarna mejna plast in njena predstavitev v gibalnih enačbah.