Operacijske raziskave

Stran za leto 2006 je na naslovu http://www.fmf.uni-lj.si/~zitnik/or2006.htm
Predavatelj: Vladimir Batagelj
Asistentka: Arjana Žitnik

Obvestila

Učno gradivo

Učno gradivo najdete na strani prof. Batagelja.

Jezik R


Zadnja sprememba: 30. september 2005