Domov > Študij fizike
Vpisi

Vse, kar morate vedeti o vpisnih pogojih in rokih ter kako in h komu po dodatne informacije:

Študentska pisarna

Jadranska 19, 1111 Ljubljana (Kako do nas?)
Telefon: (01) 4766 517, 4766 502 
Telefax: (01) 2517281
fizika@fmf.uni-lj.si
Soba: 021
Vodja: Jasmin Anžiček

Samostojna strokovna delavka: Snežana Jurić
Uradne ure: ponedeljek - petek 10.00 - 12.00

Zakaj na fiziko?
Brošure in knjižice

Zaključek študija na starih študijskih programih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu iz leta 2004, ki je uvedel novo, tako imenovano »bolonjsko« strukturo za pridobitev visokošolske izobrazbe s tremi stopnjami, je v 48. členu določil rok, da študenti prejšnjih študijskih programov, uvedenih z Zakonom o visokem šolstvu leta 1994, lahko končajo izobraževanje najdlje do izteka študijskega leta 2015/16 to je do 30. 9. 2016. Po tem datumu dokončanje teh študijskih programov ne bo več mogoče in zakon ne predvideva nobenih izjem. 

Zato vse študente, ki željo zaključiti študij na starih VS, UNI in MAG študijskih programih prosimo, da oddajo diplomska, magistrska dela ali naloge najkasneje do 30.06.2016. V primeru, da dela ne boste oddali v navedenem roku se lahko zgodi, da ne bomo mogli opraviti vseh zagovorov pravočasno.

Informativni dan

Predstavitve podiplomskih študijskih programov iz fizike bodo potekale predvidoma junija 2016.  

O študiju fizike

Študijski programi

Bolonjski programi I. stopnje 

Bolonjski programi II. stopnje

Predmeti, ki se bodo izvajali v naslednjih dveh letih (2015/16 in 2016/17) (pdf)

Bolonjski programi III. stopnje

Programi, ki se izvajajo le v višjih letnikih

(vpis v 1. letnik ni več mogoč)

Podiplomski študij:

Dodatno izobraževanje