Home > Staff Directory > prof. dr. Slobodan Žumer

prof. dr. Slobodan Žumer

Slobodan Žumer

E-mail: slobodan.zumer@fmf.uni-lj.si

Contact
Fakulteta za matematiko in fiziko, Unverza v Ljubljani, http://www.fmf.uni-lj.si/
Jadranska 19
1000 Ljubljana, Slovenija
Office: 102
Phone: +386 1 4766 657
Mobile phone: +386 41 604086
Contact
Institut Jožef Stefan, http://www.ijs.si/
Jamova 39
Ljubljana, Slovenija
Extension: +386 1 4766 657
Mobile phone: +386 41 604086

RESEARCH GROUP/RAZISKOVALNA SKUPINA: Physics of soft and partialy ordered matter /Fizika mehke in delno urejene snovi  http://softmatter.fmf.uni-lj.si/main.php

American Physical Society Fellow (APS fellow)/ Častni član ameriškega fizikalnega združenja  https://www.aps.org/programs/honors/fellowships/index.cfm

Member of the European Academy of Sciences and Arts (EASA)/ Član Europske akademije znanosti in umetnosti http://www.euro-acad.eu/                                           

https://scholar.google.com/citations?user=7Af45SwAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Slobodan_Zumer

http://orcid.org/0000-0003-4872-9530