Računalniški center

Uradne ure RC

Vsak dan od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00
Soba 3.14 na Jadranski 21
(01) 4766 532
rc@fmf.uni-lj.si

Kontakti

Operaterji so v sobi 3.14 na Jadranska 21
Telefon: (01) 47 66 532
rc@fmf.uni-lj.si

Nakup računalniške opreme

Vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00
Soba 114 na Jadranski 19
(01) 4766 638
blaz.jesenko@fmf.uni-lj.si

Rezervacija opreme za predstavitve diplom, seminarjev, predavanj, ...

Spletni vmesnik za rezervacijo prenosnega računalnika

Za rezervacijo ostale opreme pošljite elektronsko pošto na rc.rezervacija@fmf.uni-lj.si ali se oglasite osebno v RC na J21/III (soba 3.14). Opremo je potrebno rezervirati vsaj 1 delovni dan pred željeno uporabo. Oprema je rezervirana, ko dobite potrditev preko elektronske poste ali ustno (če ste se osebno oglasili v RC).