Matematika

Raziskovalno delo Oddelka za matematiko poteka v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko. Naši raziskovalci aktivno delujejo na 17 raziskovalnih področjih. Delo poteka v sklopu raziskovalnih in podiplomskih seminarjev. Za širšo matematično javnost vsak mesec priredimo matematični kolokvij, na katerem domači in tuji gosti predstavijo aktualne teme iz sodobne matematike.

Predavanja uglednih gostov

Na FMF so predavali nekateri ugledni matematiki in fiziki iz tujine. Videoposnetke njihovih predavanj si je mogoče ogledati na spodnjih povezavah.

Blinčeve nagrade

Z namenom, da bi spodbudili in nagradili raziskovalce v Republiki Sloveniji za raziskovalno in strokovno delo na področju fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani in Institut “Jožef Stefan”, objavljata javni razpis za Blinčeva nagrade.