Seminar za diskretno matematiko

Diskretna matematika sodi med modernejša matematična področja, ki obravnava najrazličnejše strukture, temelječe na množicah in relacijah med njimi. Med takšne strukture sodijo grafi (omrežja), kombinatorični načrti, končne geometrije in podobno. Pomemben del diskretne matematike je tudi preštevalna kombinatorika, ki raziskuje različne načine preštevanja kombinatoričnih objektov.

Raziskovalne teme, s katerimi se ukvarjamo na oddelku za matematiko, vključujejo:

  • teorija grafov,
  • preštevalna in algebraična kombinatorika,
  • računski in algoritmični vidiki diskretnih struktur,
  • simetrijske lastnosti kombinatoričnih objektov,
  • kombinatorične in geometrijske konfikuracije.