Založniška dejavnost FMF

Založbo UL FMF je kot svojo organizacijsko enoto ustanovil senat fakultete leta 2019. Njeno poslanstvo je izdajanje znanstvenih monografij, učbenikov, nalog in drugega študijskega gradiva s področja matematike in fizike.

Knjižna ponudba

Knjige izdajamo v štirih zbirkah. V zbirkah Matematika in Fizika izhajajo predvsem monografije, v zbirkah Učbeniki - matematika in Učbeniki - fizika pa univerzitetni učbeniki in zbirke nalog. Slednji zaradi svoje značilne barve ovitkov imenujemo tudi modra in zelena zbirka.

Uredniški odbor

Urednik za matematiko
prof. dr. Matej Brešar

Urednik za fiziko
prof. dr. Simon Širca

Tehnični urednik
asist. dr. Matjaž Zaveršnik

Prodaja knjig

Naše knjige lahko kupite v knjižnici UL FMF od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00. Študenti UL lahko za knjige, ki so v prodaji več kot šest mesecev, uveljavljajo popust v višini 20 %. Plačilo je možno z gotovino ali s plačilno kartico.

Knjige je možno kupiti tudi v spletni knjigarni Založbe UL.

Revija Matrika

Matrika je spletna revija, ki želi aktualne teme z vseh področij matematike in fizike približati tako bralcem s širšo naravoslovno izobrazbo kot tistim, katerih pričakovanja so bolj usmerjena in poglobljena, oz. tistim, ki si želijo matematično-fizikalno znanje nadgraditi. Pri zasnovi revije so ustanovitelji kot vodilo upoštevali predvsem pobude dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študentov, ki si želijo primernega znanstvenega foruma, na katerem bodo imeli že med študijem priložnost predstaviti svoje prve raziskovalne probleme. Takšen širok interdisciplinarni pristop ni samo priložnost za bodoče mlade raziskovalce, ki so v času študija pogosto prezrti, temveč tudi za znanost, ki mora že v študijskem okolju znati prepoznavati nove ideje in vzpodbujati znanstvene projekte. Revija izhaja od leta 2014, letno izideta dve številki.

Strokovni svet

Predsednik

prof. dr. Borut Paul Kerševan

Člani:

prof. dr. Miran Černe,
prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
prof. dr. Roman Drnovšek,
izr. prof. dr. Peter Legiša,
prof. dr. Andrej Likar,
prof. dr. Petar Pavešić,
doc. dr. Sašo Strle,
prof. dr. Primož Ziherl,
prof. dr. Rok Žitko (DMFA Slovenije).