Študij matematike

Študij matematika

Smo največja slovenska matematična šola, saj zaposlujemo več kot polovico vseh slovenskih matematikov. Naši učitelji so veliko časa preživeli v tujini, sodelujejo z matematiki z vsega sveta in predavajo kot gostujoči profesorji na najbolj uglednih univerzah. Svoje pedagoške in strokovne izkušnje z žarom prenašamo na svoje študente.

Študijski programi

Študij matematike na Univerzi v Ljubljani poteka že vse od njenega osnovanja leta 1919 in se je vedno zgledoval po kvalitetnih študijih v tujini. Tudi danes je študij matematike na FMF na najvišjem kvalitetnem nivoju. V prvih dveh letih študija dobi študent močno teoretično podlago, v naslednjih letih pa temeljno znanje nadgradi z uporabnim. Z izbirnimi predmeti v zadnjem letu prve stopnje in zlasti na drugi stopnji študent prilagodi študij svojim interesom.

Smo največja slovenska matematična šola, saj zaposlujemo več kot polovico vseh slovenskih matematikov. Svoje pedagoške in strokovne izkušnje z žarom prenašamo na svoje študente. Več raziskav je med vsemi fakultetami postavila prav našo na prvo mesto po odnosu pedagoškega in administrativnega osebja do študentov in po zadovoljstvu študentov s pridobljenim znanjem.

Na Oddelku za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani želimo študentom pomagati pri odločitvi, kaj storiti po diplomi, in pri samem iskanju zaposlitve. Poleg tega želimo obnoviti ali okrepiti stike z vsemi našimi diplomanti, ki se jih je v skoraj stoletni zgodovini oddelka nabralo že več kot 2000.

Študentska pisarna - matematika

Jadranska 21, 1111 Ljubljana
Pisarna: 3.03
matematika@fmf.uni-lj.si
Telefon: (01) 4766 518, 4766 515

Vodja pisarne:
Anita Bartol (pisarna 3.02)

Samostojna strokovna sodelavka:
Anja Godec Milinković

Uradne ure:
ponedeljek - petek, od 10:00 do 12:00

Vodstvo Oddelka za matematiko

Predstojnik: Matjaž Konvalinka

Predstojnikova namestnica za študijske zadeve: Marjetka Knez

Predstojnikov namestnik za gospodarsko-finančne zadeve: David Dolžan

Strokovna tajnica oddelka: Mojca Avbelj Korošec

RC in knjižnica

Dežurstva in kontakti, navodila za uporabo opreme in sistemov, navodila za uporabo učilnic.

V okviru knjižnice FMF delujeta Matematična knjižnica ter Fizikalna, astronomska in meteorološka knjižnica.