Vodstvo Oddelka za matematiko

VODSTVO ODDELKA ZA MATEMATIKO:

Predstojnik: Ljupčo Todorovski

Predstojnikov namestnik za študijske zadeve: Sašo Strle

Predstojnikov namestnik za gospodarsko-finančne zadeve: Miran Černe

Strokovna tajnica oddelka: Mojca Avbelj Korošec

Predstojnik katedre za mehaniko: George Mejak

Vodja Matematične knjižnice: Maja Klavžar

Vodja študentskega referata Oddelka za matematiko: Anita Bartol

Finančno-računovodska služba: Jerneja Osenčič

UPRAVNI ODBOR OM FMF:

Janez Bernik, Sergio Cabello Justo, Miran Černe, David Dolžan, Barbara Drinovec Drnovšek, Matjaž Konvalinka, George Mejak, Sašo Strle, Ljupčo Todorovski, Emil Žagar

SKRBNIKI:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika: Urban Jezernik

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika: Mihael Perman

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika: Pino Koc

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika: Matija Pretnar

Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika: Klemen Šivic

Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika: Aleš Vavpetič

Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika: Marjetka Knez

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika: Matija Pretnar

Magistrski študijski program 2. stopnje Uporabna statistika: Jaka Smrekar

Doktorski študijski program 3. stopnje: Marko Kandić

Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Statistika: Jaka Smrekar

RAZNO:

Alumni: Gregor Šega

Komisija za nagrado Marjana Jermana: Sašo Strle

Komisija za podeljevanje Prešernovih nagrad UL FMF in Nagrade Franca Močnika: David Dolžan, Pavle Saksida

Koordinator za Erasmus: Oliver Dragičević

Matematični kolokviji: Primož Moravec

Program za pridobitev dvojne diplome Ljubljana-Trst: Luka Boc Thaler, Tomaž Košir, Petar Pavešić

Predstavnik za promocijo: Lucijan Plevnik

Sestavljanje urnika: Gregor Cigler, David Dolžan

Svetovalec za angleški jezik: Alex Simpson

Svetovalec za habilitacijske zadeve: Sandi Klavžar

Študentska tekmovanja iz matematike: Gregor Šega

Študijska komisija OM: Marjetka Knez, Sašo Strle, Ljupčo Todorovski

Urednik spletnih strani: Uroš Kuzman

Urednik za matematiko pri založbi FMF: Matej Brešar

Zaupna oseba za varovanje dostojanstva: Gregor Cigler