Kontakti

Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana
Slovenija
fmf@fmf.uni-lj.si
Tel: +386 1 476 65 00
Fax: +386 1 251 72 81

Organizacijska enota E-pošta Telefon
Vodstvo dekan@fmf.uni-lj.si 01/47-66-519
dekanat@fmf.uni-lj.si 01/47-66-519
tajnik@fmf.uni-lj.si 01/47-66-508
tajnistvo@fmf.uni-lj.si 01/47-66-519
Finančno - računovodska služba frs@fmf.uni-lj.si 01/47-66-658 (plače), 661 (prodaja), 748 (plačilni promet, IOP), 626 (osnovna sredstva)
Računalniški center rc@fmf.uni-lj.si 01/47-66-685
Referat za študijske zadeve matematika@fmf.uni-lj.si 01/47-66-518,515
fizika@fmf.uni-lj.si 01/47-66-517 (1. stopnja),502 (2. in 3. stopnja)
E-pošta postmaster@fmf.uni-lj.si 01/47-66-532
Služba za komuniciranje pr@fmf.uni-lj.si 01/47-66-715

Zaposleni na fakulteti

Vsi zaposleni na fakulteti imajo naslov e-pošte oblike ime.priimek@fmf.uni-lj.si.

Imenik sodelavcev fakultete