Seminar za geometrijsko topologijo

Seminar za geometrijsko topologijo je leta 1983 ustanovil prof. dr. Dušan Repovš, prvih nekaj let je pa se je imenoval Seminar za 3-mnogoterosti. Gre za skupni znanstveno-raziskovalni seminar Oddelka za matematiko FMF in Skupine za topologijo in njeno uporabo na IMFM. Na njem o svojem delu poročajo študenti doktorskega študija, člani in gosti raziskovalne skupine, ter vabljeni tuji raziskovalci. Seminar vodita doc. dr. Boštjan Gabrovšek in prof. dr. Dušan Repovš. Več informacij o zgodovini, delu in članih najdete na spletnih straneh seminarja.

Člani