Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

Seminar za zgodovino matematičnih znanosti je pričel z delom v poletnem semestru akademskega leta 2009/10  na pobudo dr. Tomaža Pisanskega in poteka v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Seminar je od začetka vodil dr. Marko Razpet, sledil mu je dr. Jurij Kovič. Predavanja so tradicionalno potekala v Plemljevem seminarju na Jadranski 19, od jeseni 2020 pa zaradi pandemije po Zoomu. Trenutna vodja je dr. Nada Razpet, dr. Marko Razpet pa je zadolžen za obveščanje. Teme, ki jih obravnavamo so izbrane iz zgodovine tuje in domače matematike, fizike in astronomije. Seminar je odprtega tipa in se ga udeležujejo srednješolski in univerzitetni učitelji, zlasti upokojenci, pa tudi študentje in drugi. Ob posebnih priložnostih obiskujemo tudi razstave, ki so povezane s temi znanostmi.