Nacionalni raziskovalni in infrastrukturni programi

Seznam nacionalnih raziskovalnih programov, kjer ima FMF nosilno vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
dr. Tomaž Zwitter P1-0188 Astrofizika in fizika atmosfere 1.1.2015-31.12.2021
dr. Franc Forstnerič P1-0291 Analiza in geometrija 1.1.2015-31.12.2021
dr. Robert Jeraj P1-0389 Medicinska fizika 1.1.2015-31.12.2021
dr. Tomaž Prosen P1-0402 Matematična fizika 1.1.2019-31.12.2025

Seznam nacionalnih raziskovalnih in infrastrukturnih programov, kjer ima FMF partnersko vlogo

Odgovorni nosilec

Naslov 

Trajanje 

dr. Fesel Kamenik Jernej

P1-0035 Teorija jedra, osnovnih delcev in polj

1.1.2019-31.12.2024

dr. Janez Bonča

P1-0044 Teorija trdnih snovi in statistična fizika

1.1.2015-31.12.2021

dr. Primož Ziherl

P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic

1.1.2015-31.12.2021

dr. Janez Štancar, dr. Gorazd Planinšič

P1-0060 Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov

1.1.2019-31.12.2024

dr. Slobodan Žumer

P1-0099 Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

1.1.2015-31.12.2021

dr. Simon Širca

P1-0102 Struktura hadronskih sistemov

1.1.2015-31.12.2021

dr. Matjaž Žitnik

P1-0112 Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci

1.1.2015-31.12.2021

dr. Janez Dolinšek

P1-0125 Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija pametnih novih materialov

1.1.2015-31.12.2021

dr. Marko Mikuž

P1-0135 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

1.1.2015-31.12.2021

dr. Irena Drevenšek Olenik

P1-0192 Svetloba in snov

1.1.2015-31.12.2021

dr. Primož Potočnik

P1-0294 Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični anlizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

1.1.2020-31.12.2025

dr. Matjaž Kranjc, dr. Anton Ramšak

I0-0022 MRIC Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani

1.1.2015-31.12.2021