P1-0188 Astrofizika in fizika atmosfere

FMF - logo
ARRS - logo

Raziskovalni projekt (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Članica UL: Fakulteta za matematiko in fiziko

Šifra projekta: P1-0188

Naziv projekta: Astrofizika in fizika atmosfere

Obdobje: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2020

Letni obseg: 2.23 FTE, cenovna kategorija: C

Vodja: Tomaž Zwitter

Veda: Naravoslovje

Sodelujoče RO
Sestava projektne skupine
Bibliografske reference

Vsebinski opis projekta:

Program združuje 4 glavne teme: (i) galaktično arheologijo in strukturo, vključno z lastnostmi zvezd in medzvezdnega prostora, (ii) kratkotrajne izvore v Galaksiji in izven nje, (iii) galaktična okolja, vključno z jatami galaksij, (iv) meteorološke raziskave. Tema (i) vključuje sodelovanje in vodstveno vlogo v največjih tekočih mednarodnih spektroskopskih pregledih (satelit Gaia, pregledi RAVE, Hermes/Galah, Gaia-ESO) s ciljem pojasniti strukturo in nastanek naše Galaksije, kot ene tipičnih galaksij v vesolju, predvsem pa študij aktivnih zvezd in lastnosti medzvezdnega prostora. Tudi (ii) bo uporabljala Gaio in podatke Nasinega satelita Swift, skupaj z najboljšimi robotskimi in konvencionalnimi teleskopi za opazovanje kratkotrajnih izvorov in ugotavljanje njihovih astrofizikalnih lastnosti. Tarče so predvsem izbruhi sevanja gama (GRB). Osredotočili se bomo na izjemno energetske dogodke v močnih gravitacijskih poljih črnih lukenj, ki povezujejo različna področja od visoko-energijske fizike in splošne relativnosti do zvezdne evolucije in zvezdne dinamike v središčnih delih galaksij. V temi (iii) bomo z numeričnim modeliranjem raziskovali galaktična okolja GRBjev in lastnosti jat galaksij, ki so največje kozmične strukture današnjega vesolja v dinamičnem ravnovesju in so pomembne pri določanju kozmoloških parametrov. Jate so temeljne za interpretacijo rezultatov pregledov neba s sateliti, kot sta Euclid in Athena+. Razvoj in sestavljanje jat puščata "odtis" v termični energiji vročega ioniziranega medgalaktičnega plina, ki predstavlja glavni del barionske snovi v jati. Raziskovali jih bomo z uporabo kozmoloških simulacij in modeliranjem kompleksnih fizikalnih procesov v jatnem plinu. Meteorološke raziskave (iv) se bodo osredotočale na področja atmosferske dinamike na velikih skalah, asimilacijo podatkov za numerično napovedovanje vremena na različnih skalah, napovedljivost atmosferskih procesov, analizo padavin in sklopljeno meteorološko-­fotokemijsko modeliranje za napoved onesnaženja v visoki ločljivosti. Posebej bomo obravnavali metode za verifikacijo padavin in s sklopljenim meteorološkim, kemijsko-transportnim in klimatskim modelom modelirali procese v visoki ločljivosti.