Nacionalni raziskovalni projekti

Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer ima FMF nosilno vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Tomaž Prosen N1-0219 Kvantna ergodičnost: stabilnost in prehodi 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Bojan Mohar N1-0218 Prepletanje geometrije, topologije in algebre v strukturni in topološki teoriji grafov 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Riste Škrekovski J1-3002 Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Klemen Šivic J1-3004 Hkratna podobnost matrik 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Franc Forstnerič J1-3005 Kompleksna in geometrijska analiza 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Borut Paul Kerševan J1-3010 Razvoj metod strojnega učenja za analizo podatkov na Velikem hadronskem trkalniku (LHC) 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Urban Simončič J7-3150 Računalniško-podprta diferencialna diagnoza parkinsonizmov na osnovi FDG-PET slikanja) 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Matija Vidmar N1-0174 Časi prvih prehodov eno-stranskih procesov Markova 1. 10. 2021 - 30. 9. 2022
Igor Klep N1-0217 Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Primož Potočnik N1-0216 Simetrije, negibnost in prožnost grafov 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Rainer Kaltenbaek N1-0180 Kvantna optomehanika z optično ujetimi submikrometrskimi delci 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Robert Jeraj N1-0197 Izboljšanje presejanja za rak dojke z analizo kvantitativnih slikovnih biomarkerjev kot množičnih podatkov 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Miha Ravnik N1-0195 Metode in materiali za fotourejene matrike za kiralne tekočekristalne leče in fotonske komponente 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Bor Plestenjak N1-0154 Verjetnostne metode za skupne in singularne probleme lastnih vrednosti 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Anton Ramšak J2-2514 Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Peter Šemrl J1-2454 Izomorfizmi, izometrije in ohranjevalci 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Igor Klep J1-2453 Matrično konveksne množice in realna algebraična geometrija 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Aleksey Kostenko N1-0137 Nelinearni Valovi in Spektralna Teorija 1.6.2020-31.5.2023
Klemen Šivic N1-0103 Komutirajoče matrike in Hilbertove sheme 1.10.2019 – 30.9.2022
Sandi Klavžar N1-0095 Turanova števila in ekstremalni problemi za poti 1.10.2019-30.9.2022
Žiga Kos N1-0124 Geometric and topological shape morphing of active elastomers 1.8.2019-31.7.2022
Oliver Dragičević J1-1690 p-eliptičnost v harmonični analizi in parcialnih diferencialnih enačbah 1.7.2019-30.6.2022
Primož Potočnik J1-1691 Weissova domneva in posplošitve 1.7.2019-30.6.2022
Riste Škrekovski J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov 1.7.2019-30.6.2022
Marko Žnidarič J1-1698 Načrtovanje večdelčnega transporta 1.7.2019-30.6.2022
Csilla Bujtás N1-0108 Prenos naboja v grafovski dominaciji 1.2.2019 – 31.1.2021
Spyros Sotiriadis N1-0109 Kvantni sunki, transport in prepletenost v neravnovesnih enodimenzionalnih kvantnih sistemih 1.1.2019 – 31.12.2020
Simon Čopar J1-9149 Orientacijske interakcije v posplošenem Thomsonovem problemu: dipolna stabilizacija sferičnih nanostruktur 1.7.2018 - 30.6.2022
Gregor Skok J1-9431 Prispevek Rossbyevih in inercijsko-težnostnih valov k vertikalni hitrosti in pretoku gibalne količine v ozračju 1.7.2018 - 30.6.2020
Peter Šemrl N1-0061 Preslikave na matrikah, kvantnih strukturah in na prostoru Minkowskega 1.6.2017 - 31.5.2020
Igor Klep J1-8132 Pozitivne preslikave in realna algebrična geometrija 1.5.2017 - 30.4.2020
Matija Milanič J2-8171 Kombinirano multispektralno in termografsko slikanje za presejanje in spremljanje artritisa malih sklepov 1.5.2017 - 30.4.2020
Miha Ravnik L1-8135 Biološka zdravila: detektor tvorbe proteinskih delcev na osnovi tekočih kristalov 1.5.2017 - 30.4.2020

Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov, kjer ima FMF partnersko vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Irena Drevenšek Olenik J1-3006 Magnetno odzivne površine za manipulacijo svetlobe in tekočin 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Denis Arčon J1-3007 Kvantno procesiranje fulerenskih kubitov z diamantnimi senzorji 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Matej Praprotnik, Simon Čopar J1-3027 Večskalne simulacije tekočinskih tokov v nanomaterialih 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Marko Mikuž J1-3032 Nadgradnja sledilnega sistema detektorja ATLAS za delovanje na LHC z visoko luminoznostjo 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Gregor Serša, Matija Milanič J3-3083 Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Miroslav Halilovič, Pino Koc L2-3172 Razvoj tehničnih smernic za štirislojne zasteklitve 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Maja Trošt, Robert Jeraj J7-2600 Presnovne možganske spremembe nevrodegenerativnih demenc in njihove korelacije s histopatološkimi spremembami v možganih 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bojan Žunkovič, Enej Ilievski J1-2480 Tenzorske mreže kot povezava med klasičnim in kvantnim strojnim učenjem 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Miha Ravnik J1-2462 Topološka turbulenca v ograjenih kiralnih nematskih poljih 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bojan Mohar, Sergio Cabello Justo J1-2452 Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Žiga Virk, Dušan Repovš N1-0114 Algebrajski odtisi geometrijskih značilnosti v homologiji 1.10.2019-30.9.2022
Sandi Klavžar J1-1693 Sodobni in novi metrični koncepti v teoriji grafov 1.7.2019-30.6.2022
Matjaž Humar J1-1697 Študij sil znotraj celic s pomočjo deformacij fotonskih kapljic 1.7.2019-30.6.2022
Gregor Kramberger J1-1699 Razvoj prostorsko občutljivega detektorja časa v eksperimentu ATLAS 1.7.2019-30.6.2022
Dušan Repovš N1-0083 Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij 1.10.2018-30.9.2021
Franc Forstnerič J1-9104 Analiza, geometrija in parcialne diferencialne enačbe 1.7.2018 - 30.6.2021
Marko Mikuž J1-9113 Osiromašeni senzorji CMOS za nadgradnjo sledilnikov v detektorju ATLAS in bodočih trkalnikih 1.7.2018 - 30.6.2021
Peter Križan J1-9124 Napredne metode za identifikacijo hadronov pri eksperimentu Belle II 1.7.2018 - 30.6.2021
Denis Arčon J1-9145 Zaznavanje spinskih stanj v bližini površine kvantnih spinskih materialov 1.7.2018 - 31.12.2021
Gregor Skačej J1-9147 Napredni mehki nematokalorični materiali 1.7.2018 - 30.6.2021
Tomaž Pisanski J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov 1.7.2018 - 30.6.2021
Primož Ziherl J2-9223 Kristalografija zgubanih elastičnih površin 1.7.2018 - 30.6.2021
Irena Drevenšek Olenik J7-9399 Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi 1.7.2018 - 30.6.2021
Radulescu Vicentiu N1-0064 Analiza zveznih in diskretnih matematičnih modelov v biologiji, kemiji in genetiki 1.11.2017 - 31.10.2020
Bojan Mohar J1-8130 Prekrižna števila in njihova uporaba 1.5.2017 - 30.4.2020
Dušan Repovš J1-8131 Zvezni in diskretni sistemi v nelinearni analizi 1.5.2017 - 30.4.2020
Jernej Fesel Kamenik J1-8137 Implikacije skalarnih resonanc na LHC na novo fiziko 1.5.2017 - 30.4.2020
Mitja Uršič J2-8189 Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih 1.5.2017 - 30.4.2020
Boštjan Laharnar J6-8251 Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti 1.5.2017 - 30.4.2020