Nacionalni raziskovalni projekti

Nacionalni raziskovalni projekti, kjer ima FMF nosilno vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Primož Potočnik J1-4351 Generiranje, analiza in katalogizacija simetričnih grafov 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025
Marko Žnidarič J1-4385 Kvantna večdelčna fizika in nehermitskost 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025
Sandi Klavžar N1-0285 Metrični problemi v grafih in hipergrafih 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Enej Ilievski N1-0243 Simetrije in transport v večdelčnih sistemih z interakcijo 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024
Sašo Grozdanov N1-0245 Kvantni kaos v relativističnih plazmah 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Franc Forstnerič N1-0237 Holomorfne parcialne diferencialne relacije 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Tomaž Prosen N1-0219 Kvantna ergodičnost: stabilnost in prehodi 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Bojan Mohar N1-0218 Prepletanje geometrije, topologije in algebre v strukturni in topološki teoriji grafov 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Maruša Bradač N1-0238 Raziskave kozmične zore z James Webb vesoljskim teleskopom 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Tomaž Prosen N1-0233 Dinamika v interagirajočih kvantnih mnogodelčnih sistemih 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Riste Škrekovski J1-3002 Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Klemen Šivic J1-3004 Hkratna podobnost matrik 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Franc Forstnerič J1-3005 Kompleksna in geometrijska analiza 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Borut Paul Kerševan J1-3010 Razvoj metod strojnega učenja za analizo podatkov na Velikem hadronskem trkalniku (LHC) 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Urban Simončič J7-3150 Računalniško-podprta diferencialna diagnoza parkinsonizmov na osnovi FDG-PET slikanja 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Igor Klep N1-0217 Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Primož Potočnik N1-0216 Simetrije, negibnost in prožnost grafov 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Rainer Kaltenbaek N1-0180 Kvantna optomehanika z optično ujetimi submikrometrskimi delci 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Robert Jeraj N1-0197 Izboljšanje presejanja za rak dojke z analizo kvantitativnih slikovnih biomarkerjev kot množičnih podatkov 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Miha Ravnik N1-0195 Metode in materiali za fotourejene matrike za kiralne tekočekristalne leče in fotonske komponente 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Bor Plestenjak N1-0154 Verjetnostne metode za skupne in singularne probleme lastnih vrednosti 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Anton Ramšak J2-2514 Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Peter Šemrl J1-2454 Izomorfizmi, izometrije in ohranjevalci 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Igor Klep J1-2453 Matrično konveksne množice in realna algebraična geometrija 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Aleksey Kostenko N1-0137 Nelinearni Valovi in Spektralna Teorija 1. 6. 2020 - 31. 5. 2024

Nacionalni raziskovalni projekti, kjer ima FMF partnersko vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Žiga Virk, Dušan Repovš J1-4001 Izbrani problemi iz uporabne in računske topologije 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Martin Milanič, Riste Škrekovski J1-4008 Drevesno neodvisnostno število grafov 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Peter Križan J1-4358 Detektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Simon Širca J1-4383 Precizijske študije inkluzivnega odziva jeder 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Igor Muševič, Miha Ravnik L7-4491 Razvoj integriranega mnogo kanalnega umetnega nosu za detekcijo raka 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Andreja Kutnar, Daniel Svenšek J4-3087 Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Ljupčo Todorovski J5-3105 Vplivi COVIDA-19 na organizacijske spremembe in digitalizacijo v javni upravi 1. 11. 2021 - 31. 10. 2023
Irena Drevenšek Olenik J1-3006 Magnetno odzivne površine za manipulacijo svetlobe in tekočin 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Denis Arčon J1-3007 Kvantno procesiranje fulerenskih kubitov z diamantnimi senzorji 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Matej Praprotnik, Simon Čopar J1-3027 Večskalne simulacije tekočinskih tokov v nanomaterialih 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Marko Mikuž J1-3032 Nadgradnja sledilnega sistema detektorja ATLAS za delovanje na LHC z visoko luminoznostjo 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Gregor Serša, Matija Milanič J3-3083 Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Miroslav Halilovič, Pino Koc L2-3172 Razvoj tehničnih smernic za štirislojne zasteklitve 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Maja Trošt, Robert Jeraj J7-2600 Presnovne možganske spremembe nevrodegenerativnih demenc in njihove korelacije s histopatološkimi spremembami v možganih 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bojan Žunkovič, Enej Ilievski J1-2480 Tenzorske mreže kot povezava med klasičnim in kvantnim strojnim učenjem 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Miha Ravnik J1-2462 Topološka turbulenca v ograjenih kiralnih nematskih poljih 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Bojan Mohar, Sergio Cabello Justo J1-2452 Strukturni, optimizacijski in algoritmični problemi v geometrijskih in topoloških predstavitvah grafov 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023