Nacionalni raziskovalni projekti

Nacionalni raziskovalni projekti, kjer ima FMF nosilno vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Tomaž Prosen N1-0334 Kvantna ergodičnost: stabilnost in prehodi - priprava 1. 11. 2023 - 31. 3. 2024
Irena Drevenšek Olenik N1-0336 Oblikovanje strukture domenskih sten in defektov v feroelektričnih nematskih tekočih kristalih 1. 9. 2024 - 31. 8. 2027
Csilla Bujtás N1-0355 Prirejanja, transverzale in hipergrafi 1. 8. 2024 - 31. 7. 2027
Tomaž Prosen N1-0368 Točno rešljivi odprti mnogo-delčni neravnovesni sistemi 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026
Matija Milanič N3-0348 Optična diagnostika kožnih infekcij 1. 1. 2024 - 31. 12. 2027
Urban Jezernik J1-50001 Hitro naključno generiranje Liejevih algeber 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Igor Klep J1-50002 Realna algebraična geometrija v matričnih spremenljivkah 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Žiga Kos J1-50006 Neravnovesna koloidna topološka mehka snov 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Natan Osterman J2-50089 Fourierova korelacijska mikroskopija za karakterizacijo delcev in velocimetrijo v kompleksni mehki snovi 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Vesna Iršič Z1-50003 Igra policajev in roparja na grafih in geodetskih prostorih 1. 10. 2023 - 30. 9. 2025
Primož Potočnik J1-4351 Generiranje, analiza in katalogizacija simetričnih grafov 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025
Marko Žnidarič J1-4385 Kvantna večdelčna fizika in nehermitskost 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025
Sandi Klavžar N1-0285 Metrični problemi v grafih in hipergrafih 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Enej Ilievski N1-0243 Simetrije in transport v večdelčnih sistemih z interakcijo 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024
Sašo Grozdanov N1-0245 Kvantni kaos v relativističnih plazmah 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Franc Forstnerič N1-0237 Holomorfne parcialne diferencialne relacije 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Tomaž Prosen N1-0219 Kvantna ergodičnost: stabilnost in prehodi 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Bojan Mohar N1-0218 Prepletanje geometrije, topologije in algebre v strukturni in topološki teoriji grafov 1. 4. 2022 - 31. 3. 2025
Maruša Bradač N1-0238 Raziskave kozmične zore z James Webb vesoljskim teleskopom 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Tomaž Prosen N1-0233 Dinamika v interagirajočih kvantnih mnogodelčnih sistemih 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Riste Škrekovski J1-3002 Prirejanja in barvanja povezav v kubičnih grafih 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Klemen Šivic J1-3004 Hkratna podobnost matrik 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Franc Forstnerič J1-3005 Kompleksna in geometrijska analiza 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Borut Paul Kerševan J1-3010 Razvoj metod strojnega učenja za analizo podatkov na Velikem hadronskem trkalniku (LHC) 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Urban Simončič J7-3150 Računalniško-podprta diferencialna diagnoza parkinsonizmov na osnovi FDG-PET slikanja 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Igor Klep N1-0217 Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Primož Potočnik N1-0216 Simetrije, negibnost in prožnost grafov 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Rainer Kaltenbaek N1-0180 Kvantna optomehanika z optično ujetimi submikrometrskimi delci 1. 3. 2021 - 29. 2. 2024
Robert Jeraj N1-0197 Izboljšanje presejanja za rak dojke z analizo kvantitativnih slikovnih biomarkerjev kot množičnih podatkov 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Miha Ravnik N1-0195 Metode in materiali za fotourejene matrike za kiralne tekočekristalne leče in fotonske komponente 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Aleksey Kostenko N1-0137 Nelinearni Valovi in Spektralna Teorija 1. 6. 2020 - 31. 5. 2024

Nacionalni raziskovalni projekti, kjer ima FMF partnersko vlogo

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Matjaž Gomilšek N1-0356 Prepletena in delokalizirana staja mionov in jeder 1. 4. 2024 - 31. 3. 2026
Alenka Mertelj, Miha Ravnik J1-50004 Strukturiranje domen in topoloških defektov v feroelektričnih nematičnih tekočinah 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Luka Šantelj J1-50010 Eksperimentalno preverjanje leptonske univerzalnosti in izboljšava metod identifikacije delcev pri eksperimentu Belle II 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Matjaž Gomilšek J1-50012 Prepletena in delokalizirana staja mionov in jeder 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Urška Ivanuš, Robert Jeraj V3-2320 PRiprava in izvEdba implemeNtacijske raziskave za spremembO presejalne politike V držAvnem presejalnem programu za raka materničnega vratu ZORA (PRENOVA ZORA) 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Martina Vrankar, Robert Jeraj V3-2321 Priprava strokovnih podlag za z dokazi podprto in vzdržno uvedbo organiziranega populacijskega presejanja za pLjUčnega raKA v Sloveniji (LUKA) 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
Irena Oblak, Robert Jeraj V3-2322 Priprava strokovnih podlag za z dokazi podprto in vzdržno uvedbo organiziranega populacijskega PrEsejanja za raka prosTatE v Republiki Sloveniji (PETER) 1. 10. 2023 - 30. 9. 2025
Gregor Kramberger, Andrej Studen J7-4419 Razvoj sistema za protonsko CT slikanje z uporabo silicijevih detektorjev z nizkim ojačanjem 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025
Žiga Virk, Dušan Repovš J1-4001 Izbrani problemi iz uporabne in računske topologije 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Martin Milanič, Riste Škrekovski J1-4008 Drevesno neodvisnostno število grafov 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Peter Križan J1-4358 Detektorji obročev Čerenkova za naslednjo generacijo eksperimentov 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Simon Širca J1-4383 Precizijske študije inkluzivnega odziva jeder 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Igor Muševič, Miha Ravnik L7-4491 Razvoj integriranega mnogo kanalnega umetnega nosu za detekcijo raka 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
Andreja Kutnar, Daniel Svenšek J4-3087 Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Ljupčo Todorovski J5-3105 Vplivi COVIDA-19 na organizacijske spremembe in digitalizacijo v javni upravi 1. 11. 2021 - 31. 10. 2023
Irena Drevenšek Olenik J1-3006 Magnetno odzivne površine za manipulacijo svetlobe in tekočin 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Denis Arčon J1-3007 Kvantno procesiranje fulerenskih kubitov z diamantnimi senzorji 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Matej Praprotnik, Simon Čopar J1-3027 Večskalne simulacije tekočinskih tokov v nanomaterialih 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Marko Mikuž J1-3032 Nadgradnja sledilnega sistema detektorja ATLAS za delovanje na LHC z visoko luminoznostjo 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Gregor Serša, Matija Milanič J3-3083 Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024
Miroslav Halilovič, Pino Koc L2-3172 Razvoj tehničnih smernic za štirislojne zasteklitve 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024