Seminar za numerično analizo

Seminar za numerično analizo je eden izmed naslednikov Seminarja za numerično analizo in računalništvo. Samostojno se na Oddelku za matematiko izvaja od leta 1982. Prvi vodja seminarja je bil prof. dr. Zvonimir Bohte, nasledil ga je prof. dr. Jernej Kozak, trenutni vodja pa je prof. dr. Bor Plestenjak. Člani seminarja se sestajajo enkrat tedensko, predavatelji pa predstavljajo predvsem teme iz numerične matematike. Na seminarju predavajo tudi tuji gosti, s čimer se znanja iz tujine prenašajo na domače slušatelje.

Raziskovalne teme:

Glavne teme iz numerične analize:

  • aproksimacija in interpolacija funkcij, parametričnih krivulj in ploskev
  • o teorija zlepkov
  • o posebni razredi polinomskih in racionalnih krivulj in ploskev
  • o izogeometrična analiza

Naštete teme so tesno povezane s področjem računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja (CAGD).

Glavne teme iz numerične linearne algebre:

  • večparametrični problemi lastnih vrednosti
  • o singularni posplošeni problemi lastnih vrednosti
  • o algoritmi za probleme lastnih vrednosti in sisteme linearnih enačb posebnih oblik

Članice in člani: