Seminar za kompleksno analizo

Seminar za kompleksno analizo je leta 1975 ustanovil akad. prof. dr. Josip Globevnik in od tedaj deluje brez prekinitev. Trenutno ga koordinirata prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek in akad. prof. dr. Franc Forstnerič. V okviru seminarju se obravnavajo teme iz širokega spektra matematične analize s poudarkom na kompleksni analizi, kompleksni geometriji, kompleksni dinamiki, kvaternionski analizi, teoriji minimalnih ploskev, Fourierovi analizi, harmonični analizi, diferencialnih enačbah, operatorski teoriji in analizi na neskončnih grafih. Udeležujejo se ga predvsem člani programske skupine P1-0291 Analiza in geometrija, njihovi podiplomski študenti ter obiskovalci iz tujine.

Člani

Nekdanji člani

  • Mitja Nedić, University of Stockholm
  • Tjaša Vrhovnik, IMAG Universidad de Granada

Prihajajoče konference

Konference, ki smo jih organizirali v zadnjem obdobju

Seminar praviloma poteka ob torkih ob 12.30 v učilnici 3.06. Poleg osnovnega občasno poteka tudi Seminar za geometrijo, ki je namenjen obravnavi tem iz diferencialne geometrije, topologije in algebraične geometrije.