Projekti, ki se izvajajo v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost

Seznam projektov, ki se izvajajo v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost

Odgovorni nosilec Naslov  Trajanje 
Miha Ravnik Okoljske tehnologije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 1. 7. 2022 - 31. 12. 2025

Primož Ziherl

Digitalni inženiring: temeljne kompetence za zelene tehnologije

1. 7. 2022 - 31. 12. 2025

Matjaž Konvalinka Posodobitev pedagoških študijskih programov 1. 9. 2023 - 30. 6. 2026
Matija Lokar Digitrajni učitelj 1. 3. 2023 - 30. 6. 2026