Digitalni inženiring: temeljne kompetence za zelene tehnologije

NOO_projekti

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Članica UL: Fakulteta za matematiko in fiziko

Naziv pilotnega projekta: Digitalni inženiring: temeljne kompetence za zelene tehnologije

Obdobje: 1. 7. 2022 - 31. 12. 2025

Vodja: Primož Ziherl

Vsebinski opis projekta:

Cilj projekta je prenova študijskih programov Aplikativna fizika in Praktična matematika.

Prenova programa Aplikativna fizika bo obsegala i) vključitev aplikativnih tem, ki bodo v okviru temeljnih predmetov ilustrirale fizikalno ozadje tehnologij, ii) preobrazbo laboratorijskih vaj, iii) izvedbo pouka v skladu s sodobnimi pedagoškimi pristopi in iv) vpeljavo novih interdisciplinarnih predmetov in strokovnih ekskurzij.

Prenova programa Praktična matematika bo okrepila aplikativne elemente študija na področju statistike, programiranja, informacijskih tehnologij itd., vnesla interdisciplinarne vsebine, ki bodo dale študentom kompetence s komplementarnih področij (npr. varovanja podatkov ali spletne varnosti), in vključevala nadgradnjo spletnih učnih gradiv in orodij s praktično usmerjenimi nalogami.